Identificare decizie

Judet :

Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor

Organul constatator :

Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF

Materia :

 • Procedura - suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale,
 • Procedura - contestatie nemotivata,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor social-culturale care au depăşit limita legală,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu modernizările care majorează valoarea imobilizării,
 • Impozit pe profit - cheltuieli cu cazarea din factura emisă pe numele persoanei fizice pentru care nu a prezentat documente care să justifice calitatea de salariat/persoană asimilată acestora,
 • Impozit pe profit - cheltuieli cu întreţinere şi full service pentru care a prezentat parţial documente justificative,
 • Impozit pe profit - cheltuieli cu amortizarea aferentă valorii reevaluate a imbilizărilor încadrate eronat în temeiul de drept,
 • Impozit pe profit - chelutieli cu servicii de monitorizare factori poştali pentru care nu justifică cu documente prestarea efectivă,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor fără documente justificative,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu provizioanele, cu amortizarea aferentă diferenţelor din reevaluare, care la nivelul centralei, au fost înregistrate pe cheltuieli nedeductibile fiscal la calculul profitului impozabil,
 • Impozit pe profit - cheltuieli pentru care nu există constatări care să clarifice dacă a avut loc dubla impozitare, atât la centrală cât şi la direcţia regională de poştă,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu prestarile de servicii pentru care nu s-au analiza clauzele contractuale,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu păstrarea şi securitatea Tezaurului naţional de timbre al României fără ca Muzeul National Filatelic să fie acreditat,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu prestarile de servicii pentru care nu se justifică necesitatea efectuării în scopul operaţiunilor impozabile,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile medicale care nu intră în categoria bolilor profesioale prevăzute de lege,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu cenzorii în condiţiile în care actele normative impuneau obligaţia legală ca situaţiile financiare să fie supuse auditării,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu prestarile de servicii pentru care nu se justifică cu documente prestatea efectivă şi necesitatea efectuării în scopul operaţiunilor impozabile,
 • Impozit pe profit - cheltuieli cu servicii de telecomunicaţii pentru care nu se justificã diferenþa dintre valoarea de achiziþie a acestor servicii mai mare, faþã de valoarea de achiziþie a aceloraºi servicii contractate cu VODAFONE, mai mică,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea aferenta investiţiilor finalizate şi receptionate,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu serviiciile de transport aerian la care s-a practicat un preţ mai mare decât preţul de piaţă,
 • TVA - dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor de transport aerian şi handling şi de telecomunicaţii pentru care nu se justificã achiziþia la un tarif/preþ mai mare decât tariful de piaþã practicat de alte societãþi, în scopul operaþiunilor sale taxabile,
 • TVA - dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor de întreþinere clãdiri, de management tehnic ºi de întreþinere curãþenie şi serviciilor juridice pentru care nu se justifică necesitatea efectuării acestor cheltuieli în scopul operaţiunilor taxabile, atât timp cât deţine personal angajat ale cărui atribuţii corespund serviciilor prestate,
 • TVA - dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor cu cazarea înscrise în factura care, la rubrica “cumpărător” are înscris numele unei persoane fizice, fără a se prezenta decontul de cheltuieli,
 • TVA - dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor de întreţinere şi reparaţii full service, pentru care au fost prezentate documente care justifică parţial achiziţiile acestor servicii în scopul operaţiunilor taxabile ale sucursalei,
 • TVA - dreptul de deducere al taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de servicii de la persoana fizică autorizată, pentru care nu s-au analizat contractele incheiate,
 • TVA - dreptul de deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferentã serviciilor de transport salariati, serviciilor de monitorizare prin GPS a factorilor poştali si serviciilor de întretinere si reparatii masini de francat si masini de obliterat si stampilat corespondenta pentru care nu au fost prezentate documente din care sã rezulte prestarea efectivã si necesitatea acestora în scopul operatiunilor taxabile,
 • TVA - TVA colectatã aferenta cantitãþilor de apã mineralã distribuitã salariaþilor cu titlu gratuit în perioada de caniculã pentru care nu s-a analizat dacã se încadreazã în limitele prevãzute de lege,
 • TVA - TVA colectatã pentru mãrfuri greu vandabile în condiþiile în care acestea se regãsesc în stoc,
 • TVA - TVA colectatã aferenta cantitãtilor de apã mineralã si bunuri de natura îmbrãcãmintei în conditiile în care apa minerala a fost acordatã gratuit in perioada in care nu erau întrunite conditiile prevazute de lege pentru acordarea unor astfel de bunuri, iar bunurile de natura îmbrãcãmintei nu se încadreazã în categoria uniformelor de serviciu acordate gratuit salariatilor,
 • TVA - TVA colectatã pentru materiale casate în condiţiile în care nu sunt prezentate documente care să justifice că sunt îndeplinite condiţiile pentru a fi considerată livrare de bunuri cu plată,
 • TVA - TVA colectatã pentru bunuri lipsă în gestiune,
 • TVA - TVA colectatã pentru că mijloacele fixe care există în gestiune pe motiv că reprezintă minusuri la inventar,
 • TVA - TVA colectata pentru echipamentul de lucru acordat salariatilor in conditiile in care contravaloarea acestuia nu a fost suportata de salariati

 • Acte Normative :

  LG571/03A34L1lb), LG571/03A35, LG571/03A21L1, LG571/03A21L4lm), LG571/03A145L2la), LG571/03A128L4la), LG571/03A128L4lb), LG571/03A21L4lf), LG571/03A22L5, LG571/03A24L1, LG571/03A24L3ld), LG571/03A24L11, LG571/03A128L4ld), LG571/03A128L8la-c), LG571/03A21L3lc), LG571/03A21L4, LG571/03A146L1la), LG571/03A155L5, LG571/03A128L8lf), LG571/03A128L8lb), HG44/04PT44, HG44/04PT48, HG44/04PT57^1, HG44/04PT6L4, HG44/04PT46L1, HG44/04PT46, HG44/04PT6L11, HG44/04PT11, OG92R/03A94L2, OG92R/03A206L1lc)ld), OG92R/03A119L1, OG92R/03A120L1, OG92R/03A120^1, LG571/03A214


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  DECIZIA 150 2014.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet