Identificare decizie

Judet :

Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor

Organul constatator :

Alte organe

Materia :

 • Accesorii - principiului de drept „accesorium sequitur principale,
 • Procedura - contestatie nemotivata,
 • Procedura - suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale,
 • Impozit pe profit - daca societatea datorează obligații fiscale, în conditiile în care nici cu ocazia inspectiei fiscale și nici odată cu depunerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu a depus documente care sa justifice inregistrarea acestor cheltuieli,
 • TVA - daca societatea în mod corect a dedus cheltuieli și și-a exercitat dreptul de deducere pentru TVA aferenta, în conditiile în care nu a depus documente care sa justifice inregistrarea acestor cheltuieli în scopul obtinerii de venituri sau efectuarii de operatiuni taxabile,
 • Impozit pe profit - dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată, în condiţiile în care societatea nu a justificat cu documente prestarea serviciilor şi achiziţiilor în scopul realizării de venituri impozabile, respectiv în scopul realizării operaţiunilor sale taxabile, achiziţiile nu au legătură cu obiectul de activitate desfăşurat de societate, iar societatea nu are puncte de lucru identificate la adresele pentru care au fost achizitionate bunurile și serviciile,
 • Impozit pe profit - dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor cu achiziţia servicii și a taxei pe valoarea adaugata aferenta, în condițiile în care nici în timpul inspecției fiscale și nici în susținerea contestației, nu a prezentat documente din care să reiasă prestarea efectiva a serviciilor achizitionate,
 • Impozit pe profit - dacă cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit şi societatea trebuie sa colecteze TVA aferenta, în condiţiile în care acestea au fost încadrate în categoria cheltuielilor sociale şi au depăşit limita de deductibilitate prevăzută de lege,
 • Impozit pe profit - dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor, în condiţiile în care din documentele aflate la dosarul cauzei nu rezultă efectuarea respectivelor cheltuieli în scopul realizării veniturilor impozabile ale societăţii, ci în favoarea asociaţilor societăţii, iar prin contestaţie societatea nu aduce argumente şi documente de natură să modifice constatările organelor de inspecţie fiscală,
 • Impozit pe profit - asupra obligaţiilor societăţii de a înregistra la venituri impozabile şi respectiv TVA colectată sumele aferente facturilor stornate ...., în condiţiile în care, societatea nu a făcut dovada efectuării demersurilor legale privind scăderea din gestiune a creanţelor

 • Acte Normative :

  LG207/15A277L1la), LG571/03A21L1, LG571/03A21L4lm), HG44/04A48, LG207/15A269L1lc), LG207/15A269L1ld), OG92R/03A119L1, OG92R/03A120L1, OG92R/03A120^1L1, OPANAF3741/15PT11.1lb


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  decizia 218 2016.pdfdecizia 218 2016.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet