MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat societatii drept de deducere pentru taxa pe val daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat societatii drept de deducere pentru taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise reprezentand rate lunare aferente contractului de leasing
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4
LG227/15A299L1
LG227/15A323L2
OPANAF3741/15PT11.1
2
Hide details for daca societatea are drept de deducere TVA aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documen daca societatea are drept de deducere TVA aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documente rezulta ca acestea nu sunt destinate realizarii de operatiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4
LG227/15A299L1
LG227/15A323L2
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG227/15A270L4lb)
LG227/15A271L4lb)
LG227/15A286
LG227/15A299L1
LG227/15A307L1
1
Hide details for daca societatea contestatoare beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA evidentiata in facturile daca societatea contestatoare beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA evidentiata in facturile emise de diversi prestatori, reprezentand prestari de servicii, in conditiile in care din documentele anexate cauzei rezulta ca aceste servicii nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L1
LG571/03A26L1
LG571/03A173
LG571/03A174L1
LG571/03A176
LG571/03A11L1^2
LG571/03A11L1^4
Ghid OECDPT7
LG227/15A297L4
1
Hide details for daca societatea datora aceste sume in conditiile in care societatea a inregistrat facturi fiscale in copie, c daca societatea datora aceste sume in conditiile in care societatea a inregistrat facturi fiscale in copie, cu ocazia contestatiei societatea prezinta copii certificate ale facturilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A146L1
LG571/03A155L1
LG571/03A155L19la)-ld)
OG92/03A6
OG92/03A7l2
1
Hide details for daca societatea datoreaza aceasta suma in conditiile in care prin contestatia formulata aceasta nu aduce nici daca societatea datoreaza aceasta suma in conditiile in care prin contestatia formulata aceasta nu aduce nicio motivatie in sustinerea acestui capat de cerere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A65
OG92R/03A206L1
OG92R/03A214L1la)
OG92R/03A214L3
OG92R/03A216L4
2
Hide details for dacã societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA în condiţiile în care la data emi dacã societatea poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA în condiţiile în care la data emiterii acestei facturi, societatea .X. SRL nu era înregistratã în scopuri de TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1
LG571/03A155L5
LG571/03A160L2la)
HG44/04PT82
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4
LG227/15A299L1
LG227/15A323L2
OPANAF3741/15PT11.1
2
Hide details for dacã sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile reprezentând consum combustibil, respecti dacã sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile reprezentând consum combustibil, respectiv dacã societatea are drept de deducere a TVA aferentã acestor cheltuieli, în condiţiile în care societatea nu justificã pe bazã de documente din care sã rezulte cã au fost efectuate în scopul realizãrii de venituri impozabile şi sunt destinate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A146L1la)
LG571/03A146L2
LG571/03A155L19la)-ld)
LG571/03A155L5
HG44/04PT46L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4
LG227/15A299L1
LG227/15A323L2
OPANAF3741/15PT11.1
1
Hide details for dacă are competenţa de a soluţiona în condiţiile în care această dispoziţie nu se referă la stabilirea dacă are competenţa de a soluţiona în condiţiile în care această dispoziţie nu se referă la stabilirea măsurii de diminuare a pierderii fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A65
OG92R/03A206L1
OG92R/03A214L1la)
OG92R/03A214L3
OG92R/03A216L4
1
Hide details for dacă are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise, reprezentând div dacă are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise, reprezentând diverse servicii, respectiv de proiectare, consultanţă, asistenţă geo-tehnică, verificare notă de calcul a structurilor de rezistenţă,, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente faptul că aceste servicii au fost efectiv prestate de către prestator
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L19lf
2
Hide details for dacă beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achizițilo dacă beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziților de servicii în condițiile în care societatea nu face dovadă că acestea sunt destinate operațiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A146L1
LG571/03A155L1
LG571/03A155L19la)-ld)
OG92/03A6
OG92/03A7l2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1^1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A134^1
LG571/03A134^1L7
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134^2L1
LG571/03A145L12lb)
1
Hide details for dacă cheltuielile cu prestările de servicii facturate sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi dacă cheltuielile cu prestările de servicii facturate sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit si societatea beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferentă, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente prestarea efectivă a acestor servicii în scopul realizării de venituri impozabile şi respectiv de operaţiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1^1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A134^1
LG571/03A134^1L7
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134^2L1
LG571/03A145L12lb)
1
Hide details for dacă în mod legal OIF nu au acordat societăţii dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile în copie, dacă în mod legal OIF nu au acordat societăţii dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile în copie, în condiţiile în care în susţinerea contestaţiei, prezintă facturi duplicat care nu au fost analizate de organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A146L1
LG571/03A155L1
LG571/03A155L19la)-ld)
OG92/03A6
OG92/03A7l2
1
Hide details for dacă în mod legal OIF nu au acordat societăţii dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de dacă în mod legal OIF nu au acordat societăţii dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizori, pe considerentul că acestea nu sunt aferente operaţiunilor taxabile ale societăţii, în condiţiile în care societatea a prezentat în susţinerea contestaţiei, documente care nu au fost avute în vedere de organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A146L2
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat drept de deducere pentru taxa pe valoarea ad dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată în cuantumul mai sus menţionat aferentă valorilor de achiziţie care exced preţurile de piaţă, în condiţiile reîncadrării tranzacţiilor în temeiul prevederilor stipulate la art.11 din Codul fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A73L1
LG207/15A276L1
LG207/15A269L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
OPANAF3741/15PT11.1la
LG134/10A250
LG134/10A249
LG571/03A11L1
LG571/03A145L1la)
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A156L1lc)
1
Hide details for dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal au dispus în sarcina SC .X. SRL colectarea TVA aferentă f dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal au dispus în sarcina SC .X. SRL colectarea TVA aferentă facturilor primite de la furnizori pentru care nu a aplicat măsurile de simplificare, respectiv “taxarea inversă”, în condiţiile în care neaplicarea măsurilor de simplificare este sancţionată, potrivit legii, de organele de inspecţie fiscală prin obligarea societăţii beneficiare la rectificarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1
LG571/03A155L5
LG571/03A160L2la)
HG44/04PT82
1
Hide details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizo dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizori, în condiţiile în care nici în timpul inspecţiei fiscale şi nici în susţinerea contestaţiei, societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că achiziţia bunurilor şi serviciilor înscrise în respectivele facturi sunt aferente operaţiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG227/15A297L4
LG227/15A297L4la)
LG227/15A298
LG227/15A299L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A145L12
LG571/03A146L1la)
LG571/03A146L1lb)
LG82/91A6
LG207/15A6
LG207/15A73L1
LG207/15A73L2
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
LG207/15A279L1
LG207/15A279L2
1
Hide details for dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere aferentă taxei pe valoarea adăugată înscrisă î dacă poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere aferentă taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente necesitatea prestării acestor servicii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG227/15A270L4lb)
LG227/15A271L4lb)
LG227/15A286
LG227/15A299L1
LG227/15A307L1
1
Hide details for dacă se poate pronunţa asupra dreptului de deducere, având în vedere că din constatările organelor de ins dacă se poate pronunţa asupra dreptului de deducere, având în vedere că din constatările organelor de inspecţie fiscală nu rezultă că s-a analizat dacă serviciile prestate au fost destinate utilizării în folosul operaţiunilor taxabile, în condiţiile în care la contestaţie au fost prezentate documente ce nu au fost analizate la data efectuării inspecţiei fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A146L1
LG571/03A155L1
LG571/03A155L19la)-ld)
OG92/03A6
OG92/03A7l2
1
Hide details for dacă societatea are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de bunuri, în c dacă societatea are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de bunuri, în condiţiile în care nu justifică aceste achiziţii în scopul realizării operaţiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A146L1
LG571/03A155L1
LG571/03A155L19la)-ld)
OG92/03A6
OG92/03A7l2
1
Hide details for dacă societatea datorează aceste obligaţii fiscale, în condiţiile în care pentru serviciile prestate nu a dacă societatea datorează aceste obligaţii fiscale, în condiţiile în care pentru serviciile prestate nu a respectat prevederile legale privind faptul generator al TVA, exigibilitatea TVA, precum şi cele privind facturarea
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG227/15A271L1
LG227/15A281L1
LG227/15A282L1
LG227/15A297L4
LG227/15A299L1
1
Show details for dacă societatea datorează impozit pe profit si TVA stabilite prin estimare raportat la evidentele fiscale, dacă societatea datorează impozit pe profit si TVA stabilite prin estimare raportat la evidentele fiscale, in condiţiile în care aceasta nu prezintă documente din care să rezulte o situaţie diferită faţă de cea stabilită de organele de inspecţie fiscală.