MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dreptul organului de inspectie fiscala de a colecta TVA in situatia in care petenta nu s-a inregistrat ca pla dreptul organului de inspectie fiscala de a colecta TVA in situatia in care petenta nu s-a inregistrat ca platitor de TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A11L1
1
Hide details for dreptul organului fiscal de a colecta TVA in situatia in care contribuabilul nu s-a inregistrat ca platitor T dreptul organului fiscal de a colecta TVA in situatia in care contribuabilul nu s-a inregistrat ca platitor TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A2
LG571/03A154L4
1
Hide details for exigibilitatea TVA aferenta avansurilor in conditiile in care nu s-a efectuat plata avansului exigibilitatea TVA aferenta avansurilor in conditiile in care nu s-a efectuat plata avansului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A125^1
LG571/03A126
LG571/03A128
LG571/03A129
LG571/03A134^2
LG571/03A137
LG571/03A138
1
Hide details for exigibilitatea tva aferenta livrarilor de bunuri exigibilitatea tva aferenta livrarilor de bunuri
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A118L3
LG207/15A128L1
LG207/15A128L2
LG207/15A128L3
LG207/15A173
LG207/15A181L1
LG227/15A282L1
LG227/15A281L7
LG227/15A281L1
LG134/10A249
LG134/10A250
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT2.5
1
Hide details for inregistrata in evidenta contabila si nedeclarata la fisc prin deconturile de TVA inregistrata in evidenta contabila si nedeclarata la fisc prin deconturile de TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOPANAF3741/15PT5.1
OPANAF3741/15PT5.3
LG207/15A98
LG207/15A272
LG207/15A113
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG571/03A11
LG571/03A147
LG571/03A147L1
LG571/03A148
LG571/03A149
LG571/03A153
OG92R/03A82
OG92R/03A94
OG92R/03A94L1
OG92R/03A94L2
1
Hide details for modul de calcul al accesoriilor in conditiile in care documentul prin care s-a individualizat suma de plata r modul de calcul al accesoriilor in conditiile in care documentul prin care s-a individualizat suma de plata reprezentand TVA a fost desfiintat partial
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206
1
Hide details for obligatia colectarii TVA aferenta stornarii fara a avea la baza documente justificative obligatia colectarii TVA aferenta stornarii fara a avea la baza documente justificative
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A145L2
LG571/03A19L1
LG571/03A137L1
LG571/03A146L1
LG82R/91A6
LG227/15A286
LG227/15A299L1
HG44/04PT12
HG44/04PT49
HG44/04PT46
HG44/04PT46L1
HG1/16PT69L1
HG1/16PT69L2
OMEF3512/08PT2
OPANAF3741/15PT10.2
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT2.5
1
Hide details for obligatia să colecteze TVA aferentă livrărilor intracomunitare de mărfuri în condiţiile în care societat obligatia să colecteze TVA aferentă livrărilor intracomunitare de mărfuri în condiţiile în care societatea depune în susţinerea contestaţiei copii ale documentelor de transport rutier, în speţă CMR-uri, care deşi au fost prezentate nu au fost luate în considerare de organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A72L1
LG207/15A72L2
LG207/15A73L1
LG207/15A73L2
1
Hide details for scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru exportul de marfuri in conditiile in care ulterior controlului s scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru exportul de marfuri in conditiile in care ulterior controlului societatea a depus in sustinerea cauzei documente justificative
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A143L1lb)
1
Hide details for soluţionarea pe fond a cauzei, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au sesizat organele de soluţionarea pe fond a cauzei, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au sesizat organele de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria x, cu privire la aspectele constatate prin Procesul verbal încheiat la data de x şi înregistrat sub nr.x
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269
LG207/15A279
1
Hide details for taxare inversă taxare inversă
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A61lb)
HG1/16PT38L2
1
Hide details for tratamentul fiscal al TVA aferentă transferului de activitate economică tratamentul fiscal al TVA aferentă transferului de activitate economică
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A141
LG571/03A145
1
Hide details for TVA colectată aferentă livrărilor intracomunitare în condiţiile în care societatea nu justifică cu docum TVA colectată aferentă livrărilor intracomunitare în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente scutirea de TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A143
OMFP2222/06A10L1
OG92R/03A6
OG92R/03A7
OG92R/03A7L2
OG92R/03A94
OG92R/03A94L1
OG92R/03A105
OG92R/03A105L1
1
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
1
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
1020
Hide details for DGRFP PloiestiDGRFP Ploiesti
217
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Hide details for - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A22
OG92R/03A48
OG92R/03A24
OG92R/03A25
OG92R/03A94
OG92R/03A128
OG92R/03A134
OG92R/03A206L1
OG92/03A94
LG571R/03
2
Hide details for accesorii aferente bazei de calcul rezultata in urma operarii notelor de compensare, necontestate de societat accesorii aferente bazei de calcul rezultata in urma operarii notelor de compensare, necontestate de societate
Alte organeOU29/11A12
OU29/11A13L4
OG92R/03A115
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1
OG92R/03A209L2
OG92R/03A209L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
2
Hide details for accesorii aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul vamal ulterior, data de la care aceste accesorii aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul vamal ulterior, data de la care acestea se calculeaza
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100L1
LG86/06A100L3
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
LG571/03A136L1
LG571/03A139L1
REG CEE 2913/92
REG UE 138/11
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG98/96
LG86/06
LG571/03
OG92R/03
1
Hide details for Accesorii aferente impozitului pe venit Accesorii aferente impozitului pe venit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A21L1
LG207/15A21L2
LG207/15A22
LG207/15A93
LG207/15A95
LG207/15A98
LG207/15A154
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A279
1
Hide details for accesorii aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţie rectificativă pentru care compensarea s- accesorii aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţie rectificativă pentru care compensarea s-a efectuat conform legii
Alte organeLG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
1
Hide details for accesorii aferente pierderii eşalonării la plată în condiţiile în care deciziile de pierdere a valabilit accesorii aferente pierderii eşalonării la plată în condiţiile în care deciziile de pierdere a valabilităţii eşalonarii au fost contestate şi soluţionate de organul competent
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L1