MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
1
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
1020
Hide details for DGRFP PloiestiDGRFP Ploiesti
217
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Hide details for  - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A22
OG92R/03A48
OG92R/03A24
OG92R/03A25
OG92R/03A94
OG92R/03A128
OG92R/03A134
OG92R/03A206L1
OG92/03A94
LG571R/03
2
Hide details for  accesorii aferente bazei de calcul rezultata in urma operarii notelor de compensare, necontestate de societat accesorii aferente bazei de calcul rezultata in urma operarii notelor de compensare, necontestate de societate
Alte organeOU29/11A12
OU29/11A13L4
OG92R/03A115
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1
OG92R/03A209L2
OG92R/03A209L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
2
Hide details for  accesorii aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul vamal ulterior, data de la care aceste accesorii aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul vamal ulterior, data de la care acestea se calculeaza
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100L1
LG86/06A100L3
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
LG571/03A136L1
LG571/03A139L1
REG CEE 2913/92
REG UE 138/11
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG98/96
LG86/06
LG571/03
OG92R/03
1
Hide details for  Accesorii aferente impozitului pe venit Accesorii aferente impozitului pe venit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A21L1
LG207/15A21L2
LG207/15A22
LG207/15A93
LG207/15A95
LG207/15A98
LG207/15A154
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A279
1
Hide details for  accesorii aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţie rectificativă pentru care compensarea s- accesorii aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţie rectificativă pentru care compensarea s-a efectuat conform legii
Alte organeLG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
1
Hide details for  accesorii aferente pierderii eşalonării la plată în condiţiile în care deciziile de pierdere a valabilit accesorii aferente pierderii eşalonării la plată în condiţiile în care deciziile de pierdere a valabilităţii eşalonarii au fost contestate şi soluţionate de organul competent
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L1
4
Hide details for  accesorii aferente TVA accesorii aferente TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127L1
LG571/03A127L2
LG571/03A152L1
LG571/03A152L2
LG571/03A153L1lb)
HG44/04PT62L2la)
OG92/03A216L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126L1la)
LG571/03A126L1lb)
LG571/03A126L1lc)
LG571/03A126L1ld)
LG571/03A127L1
LG571/03A127L2
LG571/03A128L1
LG571/03A152L1
LG571/03A141L2lf)
LG571/03A127L9
LG571/03A125^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A235
LG207/15A278
LG207/15A279
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A118L3
LG207/15A176
LG207/15A181L1
LG227/15A281L1
LG227/15A282L1
LG227/15A286
LG227/15A291L1
LG571/03A19
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A137
LG571/03A140
1
Hide details for  accesorii aferente tva evidentiata in facturi de avansuri in conditiile in care in dosarul cauzei nu rezulta accesorii aferente tva evidentiata in facturi de avansuri in conditiile in care in dosarul cauzei nu rezulta situatia de fapt
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6
LG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A24L1
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^2L1
LG571/03A134^2L2la)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
HG44/04PT16
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
6
Hide details for  accesorii aferente unor debite achitate in termen accesorii aferente unor debite achitate in termen
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A120L1
OG92R/03A119
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A21L1
LG207/15A21L2
LG207/15A22
LG207/15A93
LG207/15A95
LG207/15A98
LG207/15A154
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A279
73
Hide details for  accesorii aferente unor debite neachitate in termen accesorii aferente unor debite neachitate in termen
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A120^1L2la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA11
LG571/03A11
LG571/03A148
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A216L3
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A116L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1