MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă organele de inspectie fiscală au procedat legal la impozitarea cu 3% a platilor efectuate de societate dacă organele de inspectie fiscală au procedat legal la impozitarea cu 3% a platilor efectuate de societate catre X, in conditiile in care suma pentru dreptul de folosinţa a respectivului program informatic nu reprezintă redeventa, iar prin raportul de inspectie fiscala ce a stat baza emiterii deciziei de impunere nu s-a analizat dacă persoana juridica nerezidenta exercită activitate de afaceri în Romania printr-un sediu permanent
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7L1PT28lb)
LG571/03A124^19lb)
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A55L1
LG571/03A55L2lk)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A146L2la)
HG44/04PT115
HG44/04PT12
HG44/04PT44
HG44/04PT48
HG44/04PT67
HG44/04PT68
LG19/00A5L1
LG19/00A5L1pct1
LG19/00A18
LG19/00A22L1
LG19/00A23L1la)
LG19/00A24L1
LG76/02A19la)
LG76/02A26
LG76/02A27L1
LG346/02A5L1la)
LG200/06A7L1
OU158/05A4L2
OU158/05A6
OU158/05A6L2
LG207/15A268
LG207/15A269L2
LG207/15A272L1
1
Show details for dacă organele de inspecţie fiscală pot să nu ia în considerare un certificat de rezidenţă fiscală elib dacă organele de inspecţie fiscală pot să nu ia în considerare un certificat de rezidenţă fiscală eliberat de o autoritate fiscală cu care Guvernul României are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri pe venituri şi capital pe motiv că au dubii în legătură cu rezidenţa fiscală a persoanei beneficiare de venit din România, fără ca în prealabil să iniţieze prin direcţia de specialitate din cadrul autorităţii fiscale din România un schimb de informaţii cu autoritatea fiscală emitentă a certificatului de rezidenţă fiscală
1
Show details for dacă pentru plăţile la extern derulate în perioada controlată contestatoarei îi sunt aplicabile prevederi dacă pentru plăţile la extern derulate în perioada controlată contestatoarei îi sunt aplicabile prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de Romania cu statele de rezidenţă ale beneficiarilor de venit în condiţiile în care ulterior înregistrării contestaţiei societatea deţine în traducere legalizată documente care atestă rezidenţa fiscală pentru beneficiari de venit.
1
Show details for dacă pentru plăţile la extern efectuate în perioada X societăţii îi pot fi aplicate prevederile convenţ dacă pentru plăţile la extern efectuate în perioada X societăţii îi pot fi aplicate prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu XYZ în condiţiile în care societatea nu a reţinut, nu a constituit si nu a virat la bugetul de stat impozit pe venitul nerezidenţilor în cotele prevăzute în convenţii
1
Show details for dacă se datorează impozit pe venitul persoanelor juridice nerezidente, constând în comisioane, în condiţii dacă se datorează impozit pe venitul persoanelor juridice nerezidente, constând în comisioane, în condiţiile în care nu prezintă certificate de rezidenţă fiscală
1
Show details for dacă societatea datorează accesorii pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din core dacă societatea datorează accesorii pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor, în condiţiile în care a declarat in mod eronat impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi – persoane fizice în loc de impozit pe veniturile sub formă de dobânzi
1
Show details for dacă societatea datorează impozit aferent cheltuielilor de colaborare şi din comisioane de vânzări, în co dacă societatea datorează impozit aferent cheltuielilor de colaborare şi din comisioane de vânzări, în condiţiile în care societatea nu a prezentat certificate de rezidenţă fiscală
1
Show details for dacă societatea datorează impozitul aferent comisioanelor de vânzări şi contravaloarea serviciilor de ver dacă societatea datorează impozitul aferent comisioanelor de vânzări şi contravaloarea serviciilor de verificări metrologice, în condiţiile în care societatea a justificat necesitatea serviciilor prestate, conform prevederilor legale şi a prezentat la contestaţie certificate de rezidenţă fiscală
1
Show details for datoreaza impozit pe venitul persoanelor juridice nerezidente pentru plăţile dobânzilor efectuate în cursul datoreaza impozit pe venitul persoanelor juridice nerezidente pentru plăţile dobânzilor efectuate în cursul anului şi majorările de întârziere aferente, în condiţiile în care la contestaţie societatea anexează documente din care reiese că suma a fost declarată şi plătită
1
Show details for dreptul de a se aplica conventia de evitare a dublei impuneri in conditiile in care societatea a suportat imp dreptul de a se aplica conventia de evitare a dublei impuneri in conditiile in care societatea a suportat impozitul datorat
1
Show details for impozit cu retinere la sursa pe veniturile obtinute din Romania de persoane juridice nerezidente de natura do impozit cu retinere la sursa pe veniturile obtinute din Romania de persoane juridice nerezidente de natura dobanzilor
1
Show details for impozit cu retinere la sursa pe veniturile obtinute din Romania de persoane juridice nerezidente de natura re impozit cu retinere la sursa pe veniturile obtinute din Romania de persoane juridice nerezidente de natura redeventelor ((know-how)
1
Show details for impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente stabilit suplimentar prin decizia de impunere in condi impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente stabilit suplimentar prin decizia de impunere in conditiile in care a fost calculat, evidentiat si achitat la bugetul de stat dar nu a fost declarat corect
5
Show details for impozitarea la sursa a dividendelor, redeventelor, comisioanelor si dobanzilor platite unui nerezident impozitarea la sursa a dividendelor, redeventelor, comisioanelor si dobanzilor platite unui nerezident
1
Show details for impozitul pe veniturile de natura redeventelor realizate din Romania de persoane juridice nerezidente impozitul pe veniturile de natura redeventelor realizate din Romania de persoane juridice nerezidente
3
Show details for impunerea veniturilor realizate in Romania de nerezidenti impunerea veniturilor realizate in Romania de nerezidenti
1
Show details for Incadrarea platilor efectuate de catre contestatoare in categoria “redevente” Incadrarea platilor efectuate de catre contestatoare in categoria “redevente”
7
Show details for legalitatea aplicarii conventiei de evitare a dublei impuneri in conditiile depunerii certificatelor de rezid legalitatea aplicarii conventiei de evitare a dublei impuneri in conditiile depunerii certificatelor de rezidenta fiscala
7
Show details for modul de stabilire a impozitului pe veniturile persoanelor nerezidente modul de stabilire a impozitului pe veniturile persoanelor nerezidente
1
Show details for plata impozitului in contul impozitului pe dividende, fara a avea loc stingerea obligatiei fiscale plata impozitului in contul impozitului pe dividende, fara a avea loc stingerea obligatiei fiscale
2
Show details for platile la extern reprezentand contravaloarea unor servicii contractate cu o firma din strainatate, contestat platile la extern reprezentand contravaloarea unor servicii contractate cu o firma din strainatate, contestatoarei ii sunt aplicabile prevederile Conventiei pentru evitarea dublei impuneri incheiata de Romania cu Danemarca, in conditiile in care a prezentat certificatul de rezidenta fiscala al beneficiarului de venit
15
Show details for prezentarea certificatului de rezidenta fiscala - conditie pentru aplicarea conventiei de evitare a dublei im prezentarea certificatului de rezidenta fiscala - conditie pentru aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri
9
Show details for prezentarea certificatului de rezidenta fiscala pentru beneficiarul de venit in timpul inspectiei fiscale sau prezentarea certificatului de rezidenta fiscala pentru beneficiarul de venit in timpul inspectiei fiscale sau pe parcursul solutionarii contestatiei
1
Show details for prezentarea unui Certficiat de conformitate fiscală pentru societatea nerezidentă în condiţiile în care pl prezentarea unui Certficiat de conformitate fiscală pentru societatea nerezidentă în condiţiile în care plata impozitului se efectueaza de societatea mamă din acelaşi stat
1
Show details for redeventa platita catre o firma cu rezidenta intr-un stat, in care aceasta categorie de venit, platit unui re redeventa platita catre o firma cu rezidenta intr-un stat, in care aceasta categorie de venit, platit unui rezident roman nu este impozitat
1
Show details for redevente achitate unei firme straine in conditiile in care persoana juridica romana suporta impozitul pe ven redevente achitate unei firme straine in conditiile in care persoana juridica romana suporta impozitul pe venitul aferent
12
Show details for redevente/drepturi de licenta, conditii de incadrare in aceasta categorie a platilor la extern redevente/drepturi de licenta, conditii de incadrare in aceasta categorie a platilor la extern
27
Show details for Inlesniri la plata Inlesniri la plata
5
Show details for Legea nr.133/1999 Legea nr.133/1999
21
Show details for Masuri Masuri
2346
Show details for Procedura Procedura
18
Show details for Redeventa miniera Redeventa miniera
20
Show details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive
38
Show details for Subventii Subventii
2346
Show details for TVA TVA
16
Show details for Zone defavorizate Zone defavorizate
16
Show details for (Not Categorized)(Not Categorized)
850
Show details for DOLJDOLJ
583
Show details for GALATIGALATI
657
Show details for GIURGIUGIURGIU
1364
Show details for GORJGORJ
1626
Show details for HARGHITAHARGHITA
54
Show details for HRHR
1459
Show details for HUNEDOARAHUNEDOARA