MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Hide details for neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a modului de completare a facturilor neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a modului de completare a facturilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG70/94A4
LG414/02A9
OU17/00A25
LG345/02A29
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A21L4
LG571/03A145
LG571/03A155
HG44/04PT44
Alte organeOG92R/03A231
OG70/97A27
LG32/91A9
LG32/91A11
OU217/99A4L1
OU217/99A4L4
OU217/99A4L6lm)
1
Hide details for neanalizarea realitatii operatiunilor de catre organul de inspectie fiscala in cazul furnizorilor fictivi neanalizarea realitatii operatiunilor de catre organul de inspectie fiscala in cazul furnizorilor fictivi
Organe de inspectie fiscala din cadrul Garzii FinanciareOG70/94A4
OU13/01A5
1
Hide details for neanalizarea realitatii prestarii serviciilor de consultanta, management la societati afiliate neanalizarea realitatii prestarii serviciilor de consultanta, management la societati afiliate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG414/02A20
LG414/02A9
HG859/02PT9.14
LG571/03A21
1
Hide details for necompetenta cu privire la cererea de compensare a unor sume necompetenta cu privire la cererea de compensare a unor sume
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A209L1
OG92R/03A214L1lb)
1
Hide details for Necompetenta privind solutionarea dispozitiei de masuri Necompetenta privind solutionarea dispozitiei de masuri
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L4lm)
LG571/03A145
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A11L2
LG571/03A19L1
LG571/03A19L5
HG44/04PT48
HG44/04PT22
HG44/04PT41
LG207/15A268
LG207/15A269L1
LG207/15A272
1
Hide details for necompetenţa materiala şi teritoriala a organelor de inspecţie fiscala de efectuare a inspecţiei fiscale necompetenţa materiala şi teritoriala a organelor de inspecţie fiscala de efectuare a inspecţiei fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOPANAF575/06A3
LG571/03A21L1
LG227/15A28
LG571/03A145L2la
2
Hide details for neconcordanta intre sumele mentionate in RIF si cele stabilite prin D.I. neconcordanta intre sumele mentionate in RIF si cele stabilite prin D.I.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A94
OG92R/03A94L2
OG92R/03A94L3
OG92R/03A109L1
OG92R/03A109L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A87
2
Hide details for nedepunerea contestatiei la organul emitent al actului atacat nedepunerea contestatiei la organul emitent al actului atacat
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A207L1
OG92R/03A216L1
OG92R/03A217L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul Garzii FinanciareOG92R/03A85L1
1
Hide details for neefectuarea verificarii fiscale prealabile neefectuarea verificarii fiscale prealabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15
LG571/03
1
Hide details for nelegalitatea Deciziei de impunere raportat la faptul ca la data emiterii nu era emis Raportul de inspectie f nelegalitatea Deciziei de impunere raportat la faptul ca la data emiterii nu era emis Raportul de inspectie fiscala care trebuie sa stea la baza emiterii acesteia
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOPANAF575/06A3
LG571/03A21L1
LG227/15A28
LG571/03A145L2la
1
Hide details for nelegalitatea Deciziei de impunere si a Raportului de inspectie fiscala pentru lipsa semnaturii nelegalitatea Deciziei de impunere si a Raportului de inspectie fiscala pentru lipsa semnaturii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOPANAF575/06A3
LG571/03A21L1
LG227/15A28
LG571/03A145L2la
2
Hide details for nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contest nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A2
HG44/04PT5
OU92/03A17
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A59L1la)
LG207/15A269L1lc
1
Hide details for neprezentarea de catre organele de inspectie fiscala a starii de fapt si de drept neprezentarea de catre organele de inspectie fiscala a starii de fapt si de drept
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG64/01A1
OU217/99A4
LG414/02A7
HG402/00
OG92R/03A206
OG92R/03A109L1
OG92R/03A109L2
OG92R/03A105L1
3
Hide details for nepunerea in aplicare a deciziei Ministerului Finantelor Publice nepunerea in aplicare a deciziei Ministerului Finantelor Publice
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A185
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A102
OG70/97A19
HG1050/04PT102.4
OU102/99A42
OG83/98A12
LG571/03A118
HG44/04PT13
Alte organeOG92/03A186
2
Hide details for neregularităţi ale actelor administrativ fiscale atacate - art.109 alin.(1)-(3) din OG nr.92/2003 neregularităţi ale actelor administrativ fiscale atacate - art.109 alin.(1)-(3) din OG nr.92/2003
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L3lg)
LG571/03A24L15
LG571/03A21L3ld)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A128L3le)
LG571/03A128L9
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A134^1
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^2L1
LG571/03A155L1
HG44/04PT12
HG44/04PT48
HG44/04PT71^5
HG44/04PT71^6
HG44/04PT35
HG44/04PT6
OG92R/03A120L1
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A214L1la)
Alte organeOG92R/03A104L2
OG92R/03A104L3
OG92R/03A106
OG92R/03A101
OG92R/03A102
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A268
LG207/15A268L2
LG207/15A272L1
LG571/03A11L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3la)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A128L4la)
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A129L4la)
LG571/03A129L4lb)
LG571/03A11L2
LG571/03A19L1
LG571/03A19L5
LG571/03A143L2la)
HG44/04PT33
HG44/04PT39
HG44/04PT6
HG44/04PT7L1
HG44/04PT23
HG44/04PT24
HG44/04PT29
HG44/04PT32
1
Hide details for neregularităţi privind avizele de inspecţie fiscală - art. 98 alin.(1) şi alin. (2) coroborat cu art.91 neregularităţi privind avizele de inspecţie fiscală - art. 98 alin.(1) şi alin. (2) coroborat cu art.91 alin.(1) şi alin.(2) din OG nr.92/2003
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L3lg)
LG571/03A24L15
LG571/03A21L3ld)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A128L3le)
LG571/03A128L9
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A134^1
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^2L1
LG571/03A155L1
HG44/04PT12
HG44/04PT48
HG44/04PT71^5
HG44/04PT71^6
HG44/04PT35
HG44/04PT6
OG92R/03A120L1
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120^1
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A214L1la)
1
Hide details for neregularităţi părivind controlul sucursalelor neregularităţi părivind controlul sucursalelor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A134L2
LG571/03A137L1la)
OG92R/03A120^1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A119L1
HG44/04PT12
HG44/04PT6
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A137L1
HG44/04PT48
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A215L1
OG92R/03A215L2
1
Hide details for nerespectarea de catre organele de verificare fiscala a principiilor referitoare la exercitarea dreptului de nerespectarea de catre organele de verificare fiscala a principiilor referitoare la exercitarea dreptului de apreciere si a bunei credinte
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A138L10
1
Show details for nerespectarea termenului de 30 de zile pentru reanalizarea cauzei ca urmare a desfiintarii actului administra nerespectarea termenului de 30 de zile pentru reanalizarea cauzei ca urmare a desfiintarii actului administrativ fiscal