MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for deductibilitatea accizei inscrisa in facturi care nu corespund prevederilor legale deductibilitatea accizei inscrisa in facturi care nu corespund prevederilor legale
Organe de inspectie fiscala din cadrul Garzii FinanciareLG345/02A29
LG414/02A9
OU158/01A17
HG163/02A4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG70R/94A22
OU217/99
OG3R/92A19
HG512/98PT10.8
OU13/01A3
OU13/01A4
OU13/01A9
1
Hide details for este dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor pentru alcoolului etilic livrat în scopuri far este dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor pentru alcoolului etilic livrat în scopuri farmaceutice în condiţiile în care contestatara nu a respectat termenul de depunere la organul fiscal teritorial a cererii de restituire a accizelor, respectiv data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care solicită restituirea de accize
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A200L1lf)
HG44/04PT22L10
2
Hide details for estimarea bazei de calcul pentru accize estimarea bazei de calcul pentru accize
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU13/01A3
Organe de inspectie fiscala din cadrul Garzii FinanciareOG87/94A19
2
Hide details for exigibilitatea accizei pentru alcool etilic, in conditiile revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal exigibilitatea accizei pentru alcool etilic, in conditiile revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal
Alte organeLG571/03A165
Alte organeLG571/03A206^51L5
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L2la)
OG92R/03A206L1lc)ld)
3
Hide details for exigibilitatea accizei pentru alcoolul etilic, in conditiile revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal exigibilitatea accizei pentru alcoolul etilic, in conditiile revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A192
OG92/03A178
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A192L7
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A200L1
HG44/04PT22
1
Hide details for exigibilitatea accizei pentru livrarile de alcool, in conditiile in care autorizatia de antrepozit fiscal a f exigibilitatea accizei pentru livrarile de alcool, in conditiile in care autorizatia de antrepozit fiscal a fost suspendata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A186
1
Hide details for exigibilitatea accizelor exigibilitatea accizelor
Alte organeLG571/03A192
LG571/03A185L8
HG44/04PT12^1
1
Hide details for exigibilitatea accizelor aferente stocurilor de produse alcoolice existente in antrepozitele fiscale pentru c exigibilitatea accizelor aferente stocurilor de produse alcoolice existente in antrepozitele fiscale pentru care antrepozitarului i-au fost revocate autorizatiile de antrepozit fiscal
Alte organeLG571/03A206^7L9
LG571/03A206^51L5
1
Hide details for exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta accizelor suspendate de plata pentru bunurile importate d exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta accizelor suspendate de plata pentru bunurile importate deplasate intre un birou vamal de intrare in tara si un antrepozitul fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A13
LG141/97A141
HG84/05PT
OG92/03A108
1
Hide details for legalitatea obligării contestatoarei la plata accizelor privind vânzarea cantităţii de produse finite legalitatea obligării contestatoarei la plata accizelor privind vânzarea cantităţii de produse finite
Alte organeLG571/03A162
1
Hide details for legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente gazului natural utilizat în procesul tehnolog legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente gazului natural utilizat în procesul tehnologic
Alte organeLG571/03A206^20L1PT2le)
1
Hide details for legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente gazului natural utilizat în procesul tehnolog legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente gazului natural utilizat în procesul tehnologic, în condiţiile în care societatea contestatoare nu a depus la autoritatea vamală teritorială notificarea prevăzută de normele legale pentru exceptarea de la plata accizelor şi nu a transmis furnizorulului de gaz o copie a notificării conform legii
Alte organeLG571/03A206^16L3lf)
LG571/03A206^20L1
LG571/03A206^20L1PT2la)
LG571/03A175L4
LG571/03A175L3
LG571/03A175^4L1PT2lb)
HG44/04PT82L33
HG44/04PT82L36-38
LG571/03A162lh)
1
Hide details for legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente livrărilor de produse accizabile în regim su legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor în condiţiile în care societatea nu a prezentat exemplarul 3 al documentului administrativ de însoţire în original, respectiv documentele administrative de însoţire prezentate nu erau certificate în mod corespunzător, însă până la soluţionarea contestaţiei a depus o serie de documente care ar putea dovedi încheierea regimului suspensiv
Alte organeOG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A92
LG571/03A201L1lf)
LG571/03A201L1lk)
HG44/04PT23.2
LG571/03A206^60
HG44/04PT113
1
Hide details for legalitatea obligării societăţii la plata accizelor pentru alcoolul tehnic denaturat în condiţiile în car legalitatea obligării societăţii la plata accizelor pentru alcoolul tehnic denaturat în condiţiile în care acest produs nu a fost achiziţionat cu plata accizelor de la furnizor, iar contestatoarea nu a declarat accize pentru acest alcool aprovizionat
Alte organeLG571/03A201L1lb)
HG44/04PT22
HG44/04PT20
1
Hide details for legalitatea obligării societăţii la plata de accize aferente pierderilor de bere la îmbuteliere, în condi legalitatea obligării societăţii la plata de accize aferente pierderilor de bere la îmbuteliere, în condiţiile în care aceasta nu deţine procese verbale privind înregistrarea pierderilor sau lipsurilor
Alte organeLG571/03A193L4
LG571/03A193L3
HG44/04PT16
1
Hide details for legalitatea obligării societăţii la plata obligaţiilor vamale aferente ţigaretelor constatate lipsă din legalitatea obligării societăţii la plata obligaţiilor vamale aferente ţigaretelor constatate lipsă din depozit
Alte organeREG CEE 2913/92A205L1
1
Hide details for legalitatea respingerii accizelor la restituire din cuantumul solicitat de contestatoare în condiţiile în ca legalitatea respingerii accizelor la restituire din cuantumul solicitat de contestatoare în condiţiile în care nu toată cantitatea de motorina achiziţionată de la antrepozitul fiscal de producţie a fost utilizată în activitatea de dragaj
Alte organeLG571/03A206^60L1lf)
HG44/04PT113.4
1
Hide details for legalitatea respingerii la restituire a accizelor în sumă de .X. lei aferente cantităţii de .X. kg combust legalitatea respingerii la restituire a accizelor în sumă de .X. lei aferente cantităţii de .X. kg combustibil lichid uşor şi respectiv accizelor în sumă de .X. lei aferente cantităţii de .X. litri motorină .X. pe motiv că situaţia de fapt este neconcludentă, în condiţiile în care această constatare nu este motivată, iar din instrumentarea speţei de către organele vamale nu rezultă criteriile care nu au fost îndeplinite de contestatoare pentru restituirea de accize
Alte organeLG571/03A192
LG571/03A192L3
HG44/04PT18
1
Hide details for legalităţii obligării societăţii la plata diferenţelor de accize, corespunzătoare încadrării de cătr legalităţii obligării societăţii la plata diferenţelor de accize, corespunzătoare încadrării de către organul de control vamal a produselor obţinute în categoria spirtoase
Alte organeLG571/03A172L1
OG92R/03A206L1
OG92R/03A215L1L2
1
Hide details for neacordarea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic utilizat la obtinerea alcoolului sanitar in neacordarea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic utilizat la obtinerea alcoolului sanitar in conditiile in care nu s-au respectat parametrii de denaturare
Alte organeLG571/03A192L3
LG571/03A163
HG44/04PT16
HG44/04PT22
HG44/04PT2.2
OG92R/03A105L3