Identificare decizie

Judet :

Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor

Organul constatator :

Alte organe

Materia :

 • Accize - dacă dreptul organului vamal de a stabili accize aferente unor livrări de produse accizabile efectuate de societate este prescris în condiţiile în care din actele aflate la dosarul cauzei nu rezultă dacă anterior începerii inspecţiei fiscale au existat cauze care să întrerupă sau să suspende prescripţia,
 • Accize - legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor în condiţiile în care societatea nu a prezentat exemplarul 3 al documentului administrativ de însoţire în original, respectiv documentele administrative de însoţire prezentate nu erau certificate în mod corespunzător, însă până la soluţionarea contestaţiei a depus o serie de documente care ar putea dovedi încheierea regimului suspensiv,
 • Accize - dacă cererile de restituire accize aferente consumurilor interne de gaze combustibile de rafinărie şi păcură 40/42S şi livrărilor de gaze combustibile de rafinărie către ..... puteau fi soluţionate în conformitate cu procedura de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.420/2007, în condiţiile în care operaţiunile derulate nu se încadrează în situaţiile de scutire indirectă

 • Acte Normative :

  OG92R/03A91L1, OG92R/03A91L2, OG92R/03A92, LG571/03A201L1lf), LG571/03A201L1lk), HG44/04PT23.2, LG571/03A206^60, HG44/04PT113


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  Decizia 309 2013.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet