MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente gazului natural utilizat în procesul tehnolog legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente gazului natural utilizat în procesul tehnologic
Alte organeLG571/03A206^20L1PT2le)
1
Hide details for legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente gazului natural utilizat în procesul tehnolog legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente gazului natural utilizat în procesul tehnologic, în condiţiile în care societatea contestatoare nu a depus la autoritatea vamală teritorială notificarea prevăzută de normele legale pentru exceptarea de la plata accizelor şi nu a transmis furnizorulului de gaz o copie a notificării conform legii
Alte organeLG571/03A206^16L3lf)
LG571/03A206^20L1
LG571/03A206^20L1PT2la)
LG571/03A175L4
LG571/03A175L3
LG571/03A175^4L1PT2lb)
HG44/04PT82L33
HG44/04PT82L36-38
LG571/03A162lh)
1
Hide details for legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente livrărilor de produse accizabile în regim su legalitatea obligării societăţii la plata accizelor aferente livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor în condiţiile în care societatea nu a prezentat exemplarul 3 al documentului administrativ de însoţire în original, respectiv documentele administrative de însoţire prezentate nu erau certificate în mod corespunzător, însă până la soluţionarea contestaţiei a depus o serie de documente care ar putea dovedi încheierea regimului suspensiv
Alte organeOG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A92
LG571/03A201L1lf)
LG571/03A201L1lk)
HG44/04PT23.2
LG571/03A206^60
HG44/04PT113
1
Hide details for legalitatea obligării societăţii la plata accizelor pentru alcoolul tehnic denaturat în condiţiile în car legalitatea obligării societăţii la plata accizelor pentru alcoolul tehnic denaturat în condiţiile în care acest produs nu a fost achiziţionat cu plata accizelor de la furnizor, iar contestatoarea nu a declarat accize pentru acest alcool aprovizionat
Alte organeLG571/03A201L1lb)
HG44/04PT22
HG44/04PT20
1
Hide details for legalitatea obligării societăţii la plata de accize aferente pierderilor de bere la îmbuteliere, în condi legalitatea obligării societăţii la plata de accize aferente pierderilor de bere la îmbuteliere, în condiţiile în care aceasta nu deţine procese verbale privind înregistrarea pierderilor sau lipsurilor
Alte organeLG571/03A193L4
LG571/03A193L3
HG44/04PT16
1
Hide details for legalitatea obligării societăţii la plata obligaţiilor vamale aferente ţigaretelor constatate lipsă din legalitatea obligării societăţii la plata obligaţiilor vamale aferente ţigaretelor constatate lipsă din depozit
Alte organeREG CEE 2913/92A205L1
1
Hide details for legalitatea respingerii accizelor la restituire din cuantumul solicitat de contestatoare în condiţiile în ca legalitatea respingerii accizelor la restituire din cuantumul solicitat de contestatoare în condiţiile în care nu toată cantitatea de motorina achiziţionată de la antrepozitul fiscal de producţie a fost utilizată în activitatea de dragaj
Alte organeLG571/03A206^60L1lf)
HG44/04PT113.4
1
Hide details for legalitatea respingerii la restituire a accizelor în sumă de .X. lei aferente cantităţii de .X. kg combust legalitatea respingerii la restituire a accizelor în sumă de .X. lei aferente cantităţii de .X. kg combustibil lichid uşor şi respectiv accizelor în sumă de .X. lei aferente cantităţii de .X. litri motorină .X. pe motiv că situaţia de fapt este neconcludentă, în condiţiile în care această constatare nu este motivată, iar din instrumentarea speţei de către organele vamale nu rezultă criteriile care nu au fost îndeplinite de contestatoare pentru restituirea de accize
Alte organeLG571/03A192
LG571/03A192L3
HG44/04PT18
1
Hide details for legalităţii obligării societăţii la plata diferenţelor de accize, corespunzătoare încadrării de cătr legalităţii obligării societăţii la plata diferenţelor de accize, corespunzătoare încadrării de către organul de control vamal a produselor obţinute în categoria spirtoase
Alte organeLG571/03A172L1
OG92R/03A206L1
OG92R/03A215L1L2
1
Hide details for neacordarea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic utilizat la obtinerea alcoolului sanitar in neacordarea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic utilizat la obtinerea alcoolului sanitar in conditiile in care nu s-au respectat parametrii de denaturare
Alte organeLG571/03A192L3
LG571/03A163
HG44/04PT16
HG44/04PT22
HG44/04PT2.2
OG92R/03A105L3
2
Hide details for nerespectarea retetelor de fabricatie prezentate Ministerului Economiei si Finantelor la momentul solicitari nerespectarea retetelor de fabricatie prezentate Ministerului Economiei si Finantelor la momentul solicitarii autorizatiei de antrepozit fiscal
Alte organeLG141/97A92
LG141/97A95
LG86/06A100
REG CEE 2913/92A89
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A172L1
OU106/97A163li)
1
Hide details for obligării societăţii la plata diferenţelor de accize aferente alcoolului etilic achiziţionat obligării societăţii la plata diferenţelor de accize aferente alcoolului etilic achiziţionat
Alte organeLG571/03A206^6L1
HG44/04PT111L7
1
Hide details for organele de inspecţie fiscală nu au avut în vedere prevederile legale incidente bunurilor achiziţionate ş organele de inspecţie fiscală nu au avut în vedere prevederile legale incidente bunurilor achiziţionate şi acordate gratuit în scop de reclamă, în scopul stimulării vânzărilor sau în scopuri legate de desfăşurarea activităţii economice din Normele metodologice de explicitare a articolului de lege invocat în actul administrativ fiscal.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A11L1
LG571/03A128L1L
OG92/03A119
1
Hide details for plata accizei in conditiile in care nu s-a primit de la beneficiar in termen de 30 de zile exemplarul nr.3 al plata accizei in conditiile in care nu s-a primit de la beneficiar in termen de 30 de zile exemplarul nr.3 al Documentului administrativ de insotire (DAI)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206L1
OG92R/03A216
OPANAF519/05PT12.4
LG345/02A22
LG345/02A22L4
LG345/02A22L5
LG345/02A24L1
LG571/03A185L8
LG571/03A187
LG571/03A192L7
1
Hide details for plata accizei in conditiile in care s-a aprobat si s-a efectuat valorificarea produselor accizabile aflate in plata accizei in conditiile in care s-a aprobat si s-a efectuat valorificarea produselor accizabile aflate in stoc la data opririi activitatii de catre antrepozitar
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206L1
OG92R/03A216
OPANAF519/05PT12.4
LG345/02A22
LG345/02A22L4
LG345/02A22L5
LG345/02A24L1
LG571/03A185L8
LG571/03A187
LG571/03A192L7
1
Hide details for produse accizabile introduse in tara de o societate comerciala din UE si plasata in antrepozitul fiscal de de produse accizabile introduse in tara de o societate comerciala din UE si plasata in antrepozitul fiscal de depozitare
Alte organeLG571/03A165
LG571/03A166L1lc)
LG571/03A191
LG571/03A144L1la)pt8
LG571/03A193
LG571/03A198L1
HG44/04PT15
HG44/04PT20L9
OG92R/03A210
OG92R/03A216L3
1
Hide details for produse accizabile introduse in tara de o societate comerciala si plasata in antrepozitul fiscal de depozitar produse accizabile introduse in tara de o societate comerciala si plasata in antrepozitul fiscal de depozitare
Alte organeLG571/03A165
2
Hide details for produse energetice plasate in regim de antrepozit de TVA produse energetice plasate in regim de antrepozit de TVA
Alte organeREG CEE 2454/93A178
REG CEE 2454/93A199
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
Alte organeOG92R/03A216
1
Hide details for reconstituirea documentului administrativ de insotire a marfii reconstituirea documentului administrativ de insotire a marfii
Alte organeLG571/03A186
LG571/03A187
1
Hide details for respingere la restituirea accizelor aferente combustibilului utilizat pentru revizii-reparaţii aeronave în c respingere la restituirea accizelor aferente combustibilului utilizat pentru revizii-reparaţii aeronave în condiţiile în care organele vamale au constatat că societatea nu justifică depăşirile de consumuri normate
Alte organeLG571/03A206^60L1lf)
HG44/04PT113.4
1
Hide details for respingerea la restituire a accizelor aferente motorinei consumată de navele aflate în proprietatea şantier respingerea la restituire a accizelor aferente motorinei consumată de navele aflate în proprietatea şantierului naval în condiţiile în care pe aceste nave nu au avut loc operaţiuni de testare sau de mentenanţă a echipamentelor.
Alte organeLG571/03A206^60
HG44/04PT113.4
1
Show details for respingerea la restituire a accizelor aferente pentru produsele energetice livrate către un utilizator final respingerea la restituire a accizelor aferente pentru produsele energetice livrate către un utilizator final în scopul producţiei combinate de energie electrică şi energie termică în condiţiile în care plata accizelor în ondiţiile către buget nu a fost efectuată de contestatoare ci de furnizorii de la care s-a aprovizionat cu produsele energetice