MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă societatea contestatară are dreptul la restituirea sumei în condiţiile în care suma solicitată la re dacă societatea contestatară are dreptul la restituirea sumei în condiţiile în care suma solicitată la restituire a fost distribuită conform Notei de compensare iar contestaţia formulată împotriva respectivei Note de compensare a fost respinsă
Alte organeOG92R/03A116
OG92R/03A117
1
Hide details for dacă societatea contestatară datorează accize aferente deşeurilor vegetale tutun frunză brut deteriorate dacă societatea contestatară datorează accize aferente deşeurilor vegetale tutun frunză brut deteriorate achiziţionate de la alţi operatori economici în condiţiile în care nu a deţinut autorizaţie eliberată de către autoritatea competentă pentru desfăşurarea activităţii de comercializare a tutunului brut sau parţial prelucrat
Alte organeLG571/03A206^69L11
LG571/03A206^69L10la)
HG44/04PT4^2.1
1
Hide details for dacă societatea contestatară datorează accize aferente materiei prime importate-fracţie amestec propan-pr dacă societatea contestatară datorează accize aferente materiei prime importate-fracţie amestec propan-propilenă în scopul supunerii unui tratament specific de separare, în condiţiile în care a folosit aceste mărfuri aflate sub supraveghere vamală, puse în liberă circulaţie cu taxe vamale zero pentru o destinaţie declarată în alt mod decât cel prevăzut în autorizaţie şi fără acordul autorităţii vamale
Alte organeREG CEE 2913/92A21
REG CEE 2913/92A204
1
Hide details for dacă societatea contestatară, pentru a putea beneficia de restituirea accizelor aferente motorinei utilizat dacă societatea contestatară, pentru a putea beneficia de restituirea accizelor aferente motorinei utilizată pentru testarea motoarelor navelor, avea obligaţia să respecte cumulativ condiţiile prevăzute de legiuitor în vederea acordării acestei scutiri indirecte
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A200L1lf)
HG44/04PT23.4
2
Hide details for dacă societatea contestatoare poate beneficia de restituirea accizelor aferente cafelei solubilă utilizată dacă societatea contestatoare poate beneficia de restituirea accizelor aferente cafelei solubilă utilizată pentru obţinerea produsului ... 3 în 1 exportat sau livrat în alt stat membru în condiţiile în care materia primă nu a fost supusă unor operaţiuni proprii de prelucrare
Alte organeLG571/03A210L2
HG44/04PT31L1
HG44/04PT31L2
Alte organeLG571/03A207L2
LG571/03A210L2
HG44/04PT31L1
HG44/04PT31L2
2
Hide details for dacă societatea contestatoare poate beneficia de restituirea accizelor aferente motorinei consumată de nave dacă societatea contestatoare poate beneficia de restituirea accizelor aferente motorinei consumată de navele aflate în proprietatea sa, utilizate în activitatea specifică a şantierului naval în condiţiile în care pe aceste nave nu au avut loc operaţiuni de testare sau de mentenanţă a echipamentelor
Alte organeLG571/03A206^60L1lf)
HG44/04PT113.4
Alte organeLG571/03A206^60L1lf)
HG44/04PT113.4
1
Hide details for dacă societatea contestatoare putea beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat dacă societatea contestatoare putea beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat achiziţionat în regim de scutire indirectă de la antrepozitari autorizaţi în condiţiile în care cererea de restituire a accizelor a fost depusă în afara termenului legal stabilit expres de legiuitor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A206^58L1lb)
LG571/03A206^58L2
HG44/04PT111
1
Hide details for dacă societatea contestatoare putea factura energia furnizată către consumatori finali din categoria autor dacă societatea contestatoare putea factura energia furnizată către consumatori finali din categoria autorităţilor guvernamentale şi locale precum şi alte instituţii publice cu cotele prevăzute pentru accizarea electricităţii utilizate în scop comercial în condiţiile în care nu face dovada că beneficiarii au utilizat această energie electrică în activităţi comerciale
Alte organeLG571/03A176
HG44/04PT5^1.4
1
Hide details for dacă societatea contestatoare putea livra în regim de exceptare de la plata accizelor gaze naturale, în cond dacă societatea contestatoare putea livra în regim de exceptare de la plata accizelor gaze naturale, în condiţiile în care exceptarea se acordă doar dacă se face dovada pe baza declaraţiei pe propria răspundere a utilizatorului
Alte organeLG571/03A175L3lf)
HG44/04PT5^1.3L3
HG44/04PT5^1
HG44/04PT175^4
1
Hide details for dacă societatea datorează accize aferente lipsurilor de combustibil de tip M din gestiune, în condiţiile î dacă societatea datorează accize aferente lipsurilor de combustibil de tip M din gestiune, în condiţiile în care aceasta nu a îndeplinit obligaţiile de antrepozitar autorizat prevăzute de legislaţia fiscală.
Alte organeLG571/03A206^7
LG571/03A206^7L1la)
LG571/03A206^7L5
LG571/03A206^7L6
HG44/04PT73L2-5
HG44/04PT73L11
1
Hide details for dacă societatea datorează accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb în condiţiile în care produse dacă societatea datorează accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb în condiţiile în care produsele fabricate de societate sunt încadrate în categoria produselor energetice supuse accizării
Alte organeLG571/03A175L4
LG571/03A175L2
1
Hide details for dacă societatea datorează accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb în condiţiile în care uleiuri dacă societatea datorează accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb în condiţiile în care uleiurile minerale nu au fost comercializate direct către utilizatori finali care folosesc aceste produse în scop industrial
Alte organeLG571/03A175L1
LG571/03A175L2
1
Hide details for dacă societatea datorează accize pentru alcool etilic şi accize pentru băuturi liniştite în condiţiile dacă societatea datorează accize pentru alcool etilic şi accize pentru băuturi liniştite în condiţiile în care în urma controlului s-au constatat pierderi de produse accizabile pe care contestatoarea nu le poate justifica cu documente
Alte organeLG207/15A277L1la)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
LG207/15A269L1
OG92R/03A108
LG571/03A206^14
LG571/03A206^58L1
LG571/03A206^6
LG571/03A206^7
LG571/03A206^7L9
LG571/03A206^10
LG571/03A206^7L6
LG571/03A137L1
LG571/03A137L2la)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1
LG571/03A145L1^2
LG571/03A145
1
Hide details for dacă societatea datorează accize pentru alcoolul etilic aflat în stoc în condiţiile în care acesteia i-a f dacă societatea datorează accize pentru alcoolul etilic aflat în stoc în condiţiile în care acesteia i-a fost revocată autorizaţia de antrepozit fiscal
Alte organeLG207/15A277L1la)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
LG207/15A269L1
OG92R/03A108
LG571/03A206^14
LG571/03A206^58L1
LG571/03A206^6
LG571/03A206^7
LG571/03A206^7L9
LG571/03A206^10
LG571/03A206^7L6
LG571/03A137L1
LG571/03A137L2la)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1
LG571/03A145L1^2
LG571/03A145
1
Hide details for dacă societatea datorează accize pentru motorină în condiţiile în care nu a respectat specificaţia tehni dacă societatea datorează accize pentru motorină în condiţiile în care nu a respectat specificaţia tehnică şi a realizat un alt produs decât cel pentru care a fost autorizată fără să solicite Comisiei cu atribuţii în autorizarea antrepozitelor fiscale încadrarea produsului respectiv din punct de vedere al accizelor conform dispoziţiilor legale
Alte organeLG571/03A175L1
1
Hide details for dacă societatea datorează accize pentru motorină stabilite în condiţiile în care aceasta nu a putut să d dacă societatea datorează accize pentru motorină stabilite în condiţiile în care aceasta nu a putut să dovedească provenienţa carburanţilor dintr-un antrepozit fiscal de producţie
Alte organeLG571/03A162
LG571/03A178
HG44/04PT7L4
1
Hide details for dacă societatea datorează accize pentru produsele ˝păcură semifabricat˝ şi ˝păcură 40/42S˝ utiliza dacă societatea datorează accize pentru produsele ˝păcură semifabricat˝ şi ˝păcură 40/42S˝ utilizate drept combustibil pentru încălzire pentru obţinerea de abur în centrala termoelectrică în condițiile în care societatea nu a îndeplinit condițiile prevăzute de legiuitor ca înainte de producţie, utilizare sau vânzare să obţină de la Comisia cu atribuţii în autorizarea antrepozitelor fiscale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, asimilarea produselor cu un produs echivalent pentru care sunt stabilite accize
Alte organeLG571/03A175L1
LG571/03A175L3
LG571/03A175L4
LG571/03A206^6L1
LG571/03A206^7L1la)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
HG44/04PT5.1
HG44/04PT73
1
Hide details for dacă societatea datorează accize pentru tutunul livrat cu factura fiscală la preţuri fără accize, în co dacă societatea datorează accize pentru tutunul livrat cu factura fiscală la preţuri fără accize, în condiţiile în care societatea nu a respectat condiţiile pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv
Alte organeLG571/03A162lf)
LG571/03A174L1
LG571/03A174L4
LG571/03A174L5
LG571/03A174L6
LG571/03A206^6
LG571/03A206^69L10lb)
LG571/03A206^6L1
LG571/03A206^21L7
LG571/03A192L1
LG571/03A192L3
LG571/03A192L4lb)
1
Hide details for dacă societatea datorează accize pentru “alcoolul etilic reactiv p.a de tip R şi alcoolul etilic absolut dacă societatea datorează accize pentru “alcoolul etilic reactiv p.a de tip R şi alcoolul etilic absolut reactiv p.a de tip R” în condiţiile în care produsele fabricate nu au fost comercializate către societăţi comerciale deţinătoare a unor autorizaţii de utilizatori finali, iar produsele nu au fost livrate în regim suspensiv de la plata accizelor, pe bază de documente administrative de însoţire conform prevederilor legale
Alte organeOG92R/03A214L1la)
LG571/03A162le)
1
Hide details for dacă societatea datorează accize stabilite, aferente diferenţelor de carburanţi în minus constatate în ge dacă societatea datorează accize stabilite, aferente diferenţelor de carburanţi în minus constatate în gestiunea societăţii
Alte organeLG571/03A165
LG571/03A178
LG571/03A192
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
HG44/04PT7L4
1
Hide details for dacă societatea datorează accize şi accesorii aferente accizelor pentru cantitatea de tutun tăiat depozit dacă societatea datorează accize şi accesorii aferente accizelor pentru cantitatea de tutun tăiat depozitată într-o clădire situată vis-à-vis de antrepozitul fiscal, în condiţiile în care Direcţia .X. a precizat că spaţiul respectiv nu face parte din antrepozitul fiscal
Alte organeLG571/03A162lf)
LG571/03A174L1
LG571/03A174L4
LG571/03A174L5
LG571/03A174L6
LG571/03A206^6
LG571/03A206^69L10lb)
LG571/03A206^6L1
LG571/03A206^21L7
LG571/03A192L1
LG571/03A192L3
LG571/03A192L4lb)
1
Show details for dacă societatea datorează accize şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, în condiţiile în care aceasta dacă societatea datorează accize şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, în condiţiile în care aceasta nu a putut dovedi că produsul accizabil achiziţionat provine de la un antrepozit fiscal, un operator înregistrat sau neînregistrat sau din import, respectiv dacă acesta a fost introdus în sistemul de accizare