MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă societatea datorează accize aferente lipsurilor de combustibil de tip M din gestiune, în condiţiile î dacă societatea datorează accize aferente lipsurilor de combustibil de tip M din gestiune, în condiţiile în care aceasta nu a îndeplinit obligaţiile de antrepozitar autorizat prevăzute de legislaţia fiscală.
Alte organeLG571/03A206^7
LG571/03A206^7L1la)
LG571/03A206^7L5
LG571/03A206^7L6
HG44/04PT73L2-5
HG44/04PT73L11
1
Hide details for dacă societatea datorează accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb în condiţiile în care produse dacă societatea datorează accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb în condiţiile în care produsele fabricate de societate sunt încadrate în categoria produselor energetice supuse accizării
Alte organeLG571/03A175L4
LG571/03A175L2
1
Hide details for dacă societatea datorează accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb în condiţiile în care uleiuri dacă societatea datorează accize la nivelul stabilit pentru benzina cu plumb în condiţiile în care uleiurile minerale nu au fost comercializate direct către utilizatori finali care folosesc aceste produse în scop industrial
Alte organeLG571/03A175L1
LG571/03A175L2
1
Hide details for dacă societatea datorează accize pentru alcool etilic şi accize pentru băuturi liniştite în condiţiile dacă societatea datorează accize pentru alcool etilic şi accize pentru băuturi liniştite în condiţiile în care în urma controlului s-au constatat pierderi de produse accizabile pe care contestatoarea nu le poate justifica cu documente
Alte organeLG207/15A277L1la)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
LG207/15A269L1
OG92R/03A108
LG571/03A206^14
LG571/03A206^58L1
LG571/03A206^6
LG571/03A206^7
LG571/03A206^7L9
LG571/03A206^10
LG571/03A206^7L6
LG571/03A137L1
LG571/03A137L2la)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1
LG571/03A145L1^2
LG571/03A145
1
Hide details for dacă societatea datorează accize pentru alcoolul etilic aflat în stoc în condiţiile în care acesteia i-a f dacă societatea datorează accize pentru alcoolul etilic aflat în stoc în condiţiile în care acesteia i-a fost revocată autorizaţia de antrepozit fiscal
Alte organeLG207/15A277L1la)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
LG207/15A269L1
OG92R/03A108
LG571/03A206^14
LG571/03A206^58L1
LG571/03A206^6
LG571/03A206^7
LG571/03A206^7L9
LG571/03A206^10
LG571/03A206^7L6
LG571/03A137L1
LG571/03A137L2la)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1
LG571/03A145L1^2
LG571/03A145
1
Hide details for dacă societatea datorează accize pentru motorină în condiţiile în care nu a respectat specificaţia tehni dacă societatea datorează accize pentru motorină în condiţiile în care nu a respectat specificaţia tehnică şi a realizat un alt produs decât cel pentru care a fost autorizată fără să solicite Comisiei cu atribuţii în autorizarea antrepozitelor fiscale încadrarea produsului respectiv din punct de vedere al accizelor conform dispoziţiilor legale
Alte organeLG571/03A175L1
1
Hide details for dacă societatea datorează accize pentru motorină stabilite în condiţiile în care aceasta nu a putut să d dacă societatea datorează accize pentru motorină stabilite în condiţiile în care aceasta nu a putut să dovedească provenienţa carburanţilor dintr-un antrepozit fiscal de producţie
Alte organeLG571/03A162
LG571/03A178
HG44/04PT7L4
1
Hide details for dacă societatea datorează accize pentru produsele ˝păcură semifabricat˝ şi ˝păcură 40/42S˝ utiliza dacă societatea datorează accize pentru produsele ˝păcură semifabricat˝ şi ˝păcură 40/42S˝ utilizate drept combustibil pentru încălzire pentru obţinerea de abur în centrala termoelectrică în condițiile în care societatea nu a îndeplinit condițiile prevăzute de legiuitor ca înainte de producţie, utilizare sau vânzare să obţină de la Comisia cu atribuţii în autorizarea antrepozitelor fiscale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, asimilarea produselor cu un produs echivalent pentru care sunt stabilite accize
Alte organeLG571/03A175L1
LG571/03A175L3
LG571/03A175L4
LG571/03A206^6L1
LG571/03A206^7L1la)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
HG44/04PT5.1
HG44/04PT73
1
Hide details for dacă societatea datorează accize pentru tutunul livrat cu factura fiscală la preţuri fără accize, în co dacă societatea datorează accize pentru tutunul livrat cu factura fiscală la preţuri fără accize, în condiţiile în care societatea nu a respectat condiţiile pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv
Alte organeLG571/03A162lf)
LG571/03A174L1
LG571/03A174L4
LG571/03A174L5
LG571/03A174L6
LG571/03A206^6
LG571/03A206^69L10lb)
LG571/03A206^6L1
LG571/03A206^21L7
LG571/03A192L1
LG571/03A192L3
LG571/03A192L4lb)
1
Hide details for dacă societatea datorează accize pentru “alcoolul etilic reactiv p.a de tip R şi alcoolul etilic absolut dacă societatea datorează accize pentru “alcoolul etilic reactiv p.a de tip R şi alcoolul etilic absolut reactiv p.a de tip R” în condiţiile în care produsele fabricate nu au fost comercializate către societăţi comerciale deţinătoare a unor autorizaţii de utilizatori finali, iar produsele nu au fost livrate în regim suspensiv de la plata accizelor, pe bază de documente administrative de însoţire conform prevederilor legale
Alte organeOG92R/03A214L1la)
LG571/03A162le)
1
Hide details for dacă societatea datorează accize stabilite, aferente diferenţelor de carburanţi în minus constatate în ge dacă societatea datorează accize stabilite, aferente diferenţelor de carburanţi în minus constatate în gestiunea societăţii
Alte organeLG571/03A165
LG571/03A178
LG571/03A192
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
HG44/04PT7L4
1
Hide details for dacă societatea datorează accize şi accesorii aferente accizelor pentru cantitatea de tutun tăiat depozit dacă societatea datorează accize şi accesorii aferente accizelor pentru cantitatea de tutun tăiat depozitată într-o clădire situată vis-à-vis de antrepozitul fiscal, în condiţiile în care Direcţia .X. a precizat că spaţiul respectiv nu face parte din antrepozitul fiscal
Alte organeLG571/03A162lf)
LG571/03A174L1
LG571/03A174L4
LG571/03A174L5
LG571/03A174L6
LG571/03A206^6
LG571/03A206^69L10lb)
LG571/03A206^6L1
LG571/03A206^21L7
LG571/03A192L1
LG571/03A192L3
LG571/03A192L4lb)
1
Hide details for dacă societatea datorează accize şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, în condiţiile în care aceasta dacă societatea datorează accize şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, în condiţiile în care aceasta nu a putut dovedi că produsul accizabil achiziţionat provine de la un antrepozit fiscal, un operator înregistrat sau neînregistrat sau din import, respectiv dacă acesta a fost introdus în sistemul de accizare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A178L1
1
Hide details for dacă societatea datorează accize, taxă pe valoarea adăugată şi fond special pentru produse petroliere a dacă societatea datorează accize, taxă pe valoarea adăugată şi fond special pentru produse petroliere aferent livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor pentru operaţiunile de export în comision în condiţiile în care în realitate mărfurile nu au fost exportate, documentele prezentate de societate atestând situaţii nereale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A191
HG44/04PT15
2
Hide details for dacă societatea datorează taxa pe valoarea adăugată aferentă accizelor la alcool etilic stabilite de org dacă societatea datorează taxa pe valoarea adăugată aferentă accizelor la alcool etilic stabilite de organele de inspecţie fiscală având în vedere că societatea nu a respectat concentraţiile substanţelor admise pentru denaturarea alcoolului etilic prevăzute de legiuitor şi în sarcina sa s-a reţinut ca datorat debitul reprezentând accize, iar în baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată se includ şi accizele
Alte organeLG571/03A206^14
LG571/03A137L1
Alte organeLG207/15A277L1la)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
LG207/15A269L1
OG92R/03A108
LG571/03A206^14
LG571/03A206^58L1
LG571/03A206^6
LG571/03A206^7
LG571/03A206^7L9
LG571/03A206^10
LG571/03A206^7L6
LG571/03A137L1
LG571/03A137L2la)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1
LG571/03A145L1^2
LG571/03A145
1
Hide details for dacă societatea poate beneficia de exceptarea de la plata accizelor aferentă utilizării de produse energet dacă societatea poate beneficia de exceptarea de la plata accizelor aferentă utilizării de produse energetice în centrala termoelectrică şi în instalaţiile de amoniac şi uree, în condiţiile în care din documentele existente la dosarul cauzei nu rezultă utilizarea duală a întregii cantităţi de gaze naturale
Alte organeLG571/03A206^16L3lf)
LG571/03A206^20L1
LG571/03A206^20L1PT2la)
LG571/03A175L4
LG571/03A175L3
LG571/03A175^4L1PT2lb)
HG44/04PT82L33
HG44/04PT82L36-38
LG571/03A162lh)
1
Hide details for dacă societatea poate beneficia de exceptarea de la plata accizelor aferentă utilizării energiei electrice dacă societatea poate beneficia de exceptarea de la plata accizelor aferentă utilizării energiei electrice în principal în procesele electrolitice, în condiţiile în care societatea nu a depus la autoritatea vamală teritorială notificarea prevăzută de normele legale pentru exceptarea de la plata accizelor şi nu a transmis furnizorulului de energie electrică o copie a notificării conform legii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A206^19
LG571/03A137L2la
2
Hide details for dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat achiziţionat dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat achiziţionat în regim de scutire indirectă de la antrepozitari autorizaţi în condiţiile în care cererile de restituire a accizelor au fost depuse în afara termenului legal stabilit expres de legiuitor
Alte organeLG571/03A206^58L1lb)
LG571/03A206^58L2
HG44/04PT111L37
HG44/04PT111
Alte organeLG571/03A206^14
LG571/03A137L1
1
Hide details for dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat folosit în pro dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic denaturat folosit în producţia proprie în condiţiile în care organele vamale au constatat că materia primă utilizată a fost un alcool etilic nedenaturat
Alte organeLG571/03A206^58L1lb)
LG571/03A206^58L2
HG44/04PT111L3
1
Hide details for dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente bioediselului utilizat pentru obţinerea m dacă societatea poate beneficia de restituirea accizelor aferente bioediselului utilizat pentru obţinerea motorinei în condiţiile în care această situaţie nu se încadrează în niciuna din cele prevăzute de legislaţia fiscală pentru restituirea de accize
Alte organeOG92R/03A117L1
OG92R/03A117L1lb)
LG571/03A206^3
LG571/03A206^21
LG571/03A206^22
1
Hide details for dacă societatea poate beneficia de restituirea de accize în condiţiile în care documentele prezentate de co dacă societatea poate beneficia de restituirea de accize în condiţiile în care documentele prezentate de contestatoare pentru a justifica solicitarea restituirii de accize nu poartă viza autorităţii vamale teritoriale conform prevederilor legale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A192
1
Show details for dacă societatea poate beneficia de restituirea de accize în condiţiile în care produsul energetic returnat dacă societatea poate beneficia de restituirea de accize în condiţiile în care produsul energetic returnat în antrepozitul fiscal pentru reciclare nu se încadrează în categoria ˝produse energetice contaminate sau combinate în mod accidental˝, acesta fiind depreciat calitativ ca urmare a depozitării îndelungate