MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for daca la stabilirea diferentei suplimentare privind taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii organele de daca la stabilirea diferentei suplimentare privind taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii organele de inspectie fiscala au tinut seama de sumele declarate si achitate de societate in contul acestei obligatii bugetare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A1
OG92R/03A3L1
OG92R/03A216L1
LG467/02
1
Hide details for dacă amenzile contravenţionale se supun dreptului comun dacă amenzile contravenţionale se supun dreptului comun
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A2la)
OMFP2222/06A10L1
LG571/03A143L2la)
LG571/03A21L1
LG571/03A115L1lf)
HG44/04PT23
OG92R/03A209L1lc)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
2
Hide details for dacă în cazul organizatorilor de jocuri de noroc veniturile se înregistrează pe baza sumelor încasate de la dacă în cazul organizatorilor de jocuri de noroc veniturile se înregistrează pe baza sumelor încasate de la participanţii la jocuri de noroc sau dacă acestea se înregistrează ca diferenţă între sumele încasate de la participanţii la jocurii de noroc şi contravaloarea premiilor acordate acestora
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A18L1
HG44/04PT11
LG82/91A2L1
LG82/91A17L1
LG82/91A17L2
OMFP3055/09PT34L1
OMFP3055/09PT36L2
HG870/09A68L4
OU77/09A3L3
OU77/09A4L1
OU77/09A4L2
OU77/09A8L1
OMFP3055/09PT252
OMFP3055/09PT45
Decizia ICCJ 7695/13
HG251/99A6ld)
LG571/03A147L1
LG571/03A147L2
LG571/03A147L5
HG44/04PT47
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A18L1
HG44/04PT11
LG82/91A2L1
LG82/91A17L1
LG82/91A17L2
OMFP3055/09PT34L1
OMFP3055/09PT36L2
OMFP3055/09PT252L1
OMFP3055/09PT252L3
HG77/09A4L1
HG77/09A4L2
HG77/09A3
OMFP3055/09PT252
OMFP3055/09A45
OMFP1802/14PT56
Decizia ICCJ 7695/13
HG251/99A6ld)
OU77/09A14L2PTIII la)
OU77/09A14L2PTIII lb)
HG870/09A68L5
LG207/15A269L2
LG207/15A272L1
2
Hide details for dacă în cazul organizatorilor de jocuri de noroc veniturile se înregistrează pe baza sumelor încasate de la dacă în cazul organizatorilor de jocuri de noroc veniturile se înregistrează pe baza sumelor încasate de la participanţii la jocuri de noroc sau dacă acestea se înregistrează ca diferenţă între sumele încasate de la participanţii la jocurile de noroc şi contravaloarea premiilor acordate acestora
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A18L1
Alte organeLG571/03A18L1
HG44/04PT44
HG1/16PT4-III
OMFP3055/09PT34L1
OMFP3055/09PT36L2
OMFP3055/09PT252L1
OMFP3055/09PT252L3
HG870/09A68L4
OU77/09A3L3
OU77/09A4L1
OU77/09A4L2
OU77/09A8L1
OMFP1802/14PT56
OU77/09A12L3
1
Hide details for dacă în mod corect organele de inspecţie fiscală au stabilit TVA suplimentară de plată prin majorarea ve dacă în mod corect organele de inspecţie fiscală au stabilit TVA suplimentară de plată prin majorarea veniturilor obţinute din pariuri sportive şi din activitatea de slot-machines, în condiţiile în care societatea nu a înregistrat în contabilitate, în totalitate, veniturile rezultate din activitatea de pariuri şi slot-machine
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A18L1
HG44/04PT11
LG82/91A2L1
LG82/91A17L1
LG82/91A17L2
OMFP3055/09PT34L1
OMFP3055/09PT36L2
HG870/09A68L4
OU77/09A3L3
OU77/09A4L1
OU77/09A4L2
OU77/09A8L1
OMFP3055/09PT252
OMFP3055/09PT45
Decizia ICCJ 7695/13
HG251/99A6ld)
LG571/03A147L1
LG571/03A147L2
LG571/03A147L5
HG44/04PT47
1
Hide details for dacă la stabilirea taxei anuale aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc societatea avea o dacă la stabilirea taxei anuale aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc societatea avea obligaţia să aplice cota de 5% asupra contravalorii biletelor vândute sau asupra diferenţei dintre contravaloarea biletelor vândute şi valoarea premiilor acordate
Alte organeOG92R/03A214L1la)
1
Hide details for dacă la stabilirea taxei anuale aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc societatea avea o dacă la stabilirea taxei anuale aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc societatea avea obligaţia să aplice cota de 5% asupra încasărilor efective sau asupra încasărilor diminuate cu contravaloarea premiilor acordate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A18L1
HG44/04PT11
LG82/91A2L1
LG82/91A17L1
LG82/91A17L2
OMFP3055/09PT34L1
OMFP3055/09PT36L2
OMFP3055/09PT252L1
OMFP3055/09PT252L3
HG77/09A4L1
HG77/09A4L2
HG77/09A3
OMFP3055/09PT252
OMFP3055/09A45
OMFP1802/14PT56
Decizia ICCJ 7695/13
HG251/99A6ld)
OU77/09A14L2PTIII la)
OU77/09A14L2PTIII lb)
HG870/09A68L5
LG207/15A269L2
LG207/15A272L1
1
Hide details for dacă societatea are dreptul să deducă contravaloarea sposorizărilor din impozitul pe profit, în condiţii dacă societatea are dreptul să deducă contravaloarea sposorizărilor din impozitul pe profit, în condiţiile în care aceste cheltuieli nu se încadrează în categoria sponsorizărilor aşa cum sunt reglementate prin Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A113
LG571/03A114
LG571/03A115L1lb)
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lp)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A19L1
LG571/03A19
LG571/03A145L2la)
LG571/03A19^2L9
HG44/04PT44
HG44/04PT48
HG44/04PT12
LG571/03A128L8lf)
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A205
OG92R/03A206
OG92R/03A206L2
1
Hide details for dacă “încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului” ce constituie baza de calcul a taxei anual dacă “încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului” ce constituie baza de calcul a taxei anuale de autorizare a activităţii de jocuri de noroc de tip bingo organizată prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, conform legii, reprezintă valoarea totală a încasărilor efectuate din vânzarea cartoanelor de Bingo din care se scade valoarea totală a premiilor acordate participanţilor la joc, aşa cum a procedat societatea, sau reprezintă valoarea totală a încasărilor efectuate din vânzarea cartoanelor de bingo, aşa cum a stabilit organul de inspecţie fiscală
Alte organeOG92R/03A205L1
OG92R/03A205L1L3
1
Hide details for decizia de impunere emisa pentru obligatii bugetare platite pentru care nu s-au intocmit declaratii fiscale decizia de impunere emisa pentru obligatii bugetare platite pentru care nu s-au intocmit declaratii fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A81L3
OG92R/03A85L1
OG92R/03A110L3
OG92R/03A179
LG19/00A24L1
LG346/02A101
1
Hide details for Decizie de angajare a răspunderii solidare Decizie de angajare a răspunderii solidare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A2
4
Hide details for distribuirea sumelor achitate in cont unic distribuirea sumelor achitate in cont unic
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A114
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A114L2^1
OG92R/03A114L2^2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A114
OG92R/03A116
OG92R/03A209
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
OG92R/03A155L2
OG92R/03A116L5
1
Hide details for impozit pe salarii, contributii aferente, TVA si impozit pe profit - obligatia societatii de a declara la org impozit pe salarii, contributii aferente, TVA si impozit pe profit - obligatia societatii de a declara la organele fiscale la termenele legale impozitele si contributiile inregistrate in evidenta contabila
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A60
LG571/03A156L1
LG571/03A156L2
LG571/03A115L1lf)
LG571/03A115L1lk)
OG92R/03A206L1lc)ld)
2
Hide details for impozit pe venitul microintreprinderilor - incadrarea in categoria microintreprinderilor impozit pe venitul microintreprinderilor - incadrarea in categoria microintreprinderilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG24/01A1
OU13/01A1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L2
OG92R/03A216
OG24/01A1
OG24/01A5L1
LG414/02A9L1
LG90/96A14L3
OG92R/03A215L1
1
Hide details for impozit pe venitul microintreprinderilor (mod de calcul) impozit pe venitul microintreprinderilor (mod de calcul)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG83/98A12
OMF635/02
LG82/91A8
HG831/97A12
OMFP29/03
LG414/02A9
HG859/02PT9
LG15/94A13
OG17/00A19
HG401/00PT10
LG345/02A1
OG92/03A183
1
Hide details for legalitatea încadrării activităţii persoanelor fizice care au prestat pentru constestatoare servicii în ve legalitatea încadrării activităţii persoanelor fizice care au prestat pentru constestatoare servicii în vederea realizării unui proiect, în categoria activităţilor dependente, în condiţiile în care din instrumentarea speţei de către OIF a rezultat că beneficiarul de venit contribuie numai cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu cu capital propriu
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A214L1la)
OPANAF450/13PT11.1lb)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1
LG571/03A141L2le)
LG571/03A141L3
HG44/04PT38L1
HG44/04PT38L3
HG44/04PT38L5
HG44/04PT40
HG44/04PT48
HG44/04PT46L1
1
Hide details for nulitatea constituie sancţiunea care loveşte orice act juridic săvârşit fără respectarea dispoziţiilor nulitatea constituie sancţiunea care loveşte orice act juridic săvârşit fără respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege pentru validitatea sa iar, în speţă, actul administrativ fiscal contestat conţine elementele a căror lipsă ar fi determinat nulitatea sa
Alte organeOG92R/03A214L1la)
OG92R/03A23
OG92R/03A46
OG92R/03A91
OG92R/03A91L1
OG92R/03A206L1lc)ld)
1
Hide details for obligaţia societăţii de a plăţi acest impozit în condiţiile în care nu depune documente din care să re obligaţia societăţii de a plăţi acest impozit în condiţiile în care nu depune documente din care să rezulte cele susţinute
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04PT78.1
HG1050/04PT38
HG1050/04PT48
OG92R/03A73L1
OG92R/03A73L3la)
OG92R/03A214
OG92R/03A209L1
LG571/03A52L1
LG571/03A21L4la)
LG571/03A78
LG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG95/06A257L2lb)
1
Hide details for obligaţia societăţii de a reţine impozitul în cotă de 10% pentru plăţile către persoane fizice autori obligaţia societăţii de a reţine impozitul în cotă de 10% pentru plăţile către persoane fizice autorizate, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au analizat natura contractelor/convenţiilor în baza cărora s-au efectuat plăţile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04PT78.1
HG1050/04PT38
HG1050/04PT48
OG92R/03A73L1
OG92R/03A73L3la)
OG92R/03A214
OG92R/03A209L1
LG571/03A52L1
LG571/03A21L4la)
LG571/03A78
LG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG95/06A257L2lb)
1
Show details for obligaţia societăţii de a reţine impozitul în cotă de 16% pentru plăţile către persoane fizice, în co obligaţia societăţii de a reţine impozitul în cotă de 16% pentru plăţile către persoane fizice, în condiţiile în care din instrumentarea speţei de către organele de inspecţie fiscală nu rezultă statutul fiscal al beneficiarilor de venit şi ce reprezintă sumele plătite