Identificare decizie

Judet :

Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor

Organul constatator :

Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF

Materia :

 • Procedura - obligaţia societăţii de a declara la organele fiscale la termenele legale impozitele şi contribuţiile înregistrate în evidenţa contabilă,
 • Procedura - obligaţia organelor de inspecţie fiscală de a avea în vedere plăţile efectuate de societate în contul obligaţiilor datorate bugetului consolidat al statului, la stabilirea obligaţiilor suplimentare de plată,
 • Alte Categorii - obligaţia societăţii de a reţine impozitul în cotă de 10% pentru plăţile către persoane fizice autorizate, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au analizat natura contractelor/convenţiilor în baza cărora s-au efectuat plăţile,
 • Alte Categorii - obligaţia societăţii de a reţine impozitul în cotă de 16% pentru plăţile către persoane fizice, în condiţiile în care din instrumentarea speţei de către organele de inspecţie fiscală nu rezultă statutul fiscal al beneficiarilor de venit şi ce reprezintă sumele plătite,
 • Contributii sociale - obligaţia societăţii de a reţine această contribuţie în condiţiile în care baza de calcul o reprezintă veniturile care se supun impozitului pe venit şi care au făcut obiectul capitolelor anterioare din prezenta decizie,
 • Impozit pe dividende - obligaţia societăţii de a plăţi aceste sume în condiţiile în care societatea nu aduce nici o motivaţie,
 • Alte Categorii - obligaţia societăţii de a plăţi acest impozit în condiţiile în care nu depune documente din care să rezulte cele susţinute,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea din punct de vedere fiscal la stabilirea impozitului pe profit a cheltuielilor cu serviciile prestate de furnizori în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente faptul că aceste servicii au fost efectiv prestate de către prestatori,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea din punct de vedere fiscal la stabilirea impozitului pe profit a cheltuielilor cu serviciile prestate de furnizori în condiţiile în care societatea depune spre exemplificare documente din care rezultă o altă situaţie de fapt decât cea prezentată de organele de inspecţie fiscală,
 • Procedura - soluţionarea pe fond a cauzei în condiţiile în care Garda Financiară a sesizat organele de urmărire şi cercetare penală cu privire la aspectele constatate, în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei elementelor constitutive ale săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.9 lit.c) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale,
 • Procedura - soluţionarea acestui capăt de cerere în condiţiile în care Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor nu are competenţa materială de a se investi cu soluţionarea amenzilor

 • Acte Normative :

  HG1050/04PT78.1, HG1050/04PT38, HG1050/04PT48, OG92R/03A73L1, OG92R/03A73L3la), OG92R/03A214, OG92R/03A209L1, LG571/03A52L1, LG571/03A21L4la), LG571/03A78, LG571/03A19, LG571/03A21L1, LG571/03A21L4lm), LG95/06A257L2lb)


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  367-2009.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet