MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă societatea datorează impozitul pe dividende distribuite persoanelor fizice, în condiţiile în care div dacă societatea datorează impozitul pe dividende distribuite persoanelor fizice, în condiţiile în care dividendele distribuite celor doi asociaţi ai contestatarei nu au fost plătite până la sfârşitul anului respectiv
Alte organeLG571/03A19L1
LG571/03A7
LG571/03A7pct12
LG571/03A67L1
HG44/04PT12
1
Hide details for dacă societatea datorează obligaţii fiscale în condiţiile în care dividendele distribuite asociatului uni dacă societatea datorează obligaţii fiscale în condiţiile în care dividendele distribuite asociatului unic nu au fost plătite până la sfârşitul anului respectiv
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A214L1la)
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A206L1lc)ld)
LG571/03A19L1
OG92R/03A216L1
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
LG571/03A67L1
1
Hide details for dacă sumele de bani şi/sau produsele agricole în natură acordate de societatea agricolă membrilor asocia dacă sumele de bani şi/sau produsele agricole în natură acordate de societatea agricolă membrilor asociaţi reprezintă dividende, în condiţiile în care societatea a înregistrat aceste sume în contul de cheltuieli de exploatare
Alte organeLG36/91A4
LG36/91A5
LG36/91A6
LG36/91A10
OG92R/03A216L1
OG92R/03A206L1
OG92R/03A209L1lc)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
OG92R/03A120^1L1
LG571/03A11L1^4
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
LG571/03A19
1
Hide details for datorarea impozitului pe veniturile di dividende in conditiile in care contestatara nu face dovada utilizarii datorarea impozitului pe veniturile di dividende in conditiile in care contestatara nu face dovada utilizarii sumelor ridicate de asociatul unic pentru desfasurarea activitatii societatii
Alte organeOG92R/03A85L1
OG92R/03A82
LG571/03A7pct12
LG571/03A67L1
2
Hide details for impozit pe dividende aferent sumelor ridicate din casierie de catre asociatul si administratorul societatii c impozit pe dividende aferent sumelor ridicate din casierie de catre asociatul si administratorul societatii care nu au fost utilizate pentru desfasurarea activitatii societatii
Alte organeLG571/03A19L1
LG571/03A7pct12
HG44/04PT12
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A214L1la)
OG92R/03A205L1L3L4
LG571/03A7pct12
1
Hide details for impozitarea dividendelor distribuite dar neplatite pana la sfarsitul anului urmator celui pentru care s-au ca impozitarea dividendelor distribuite dar neplatite pana la sfarsitul anului urmator celui pentru care s-au calculat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A91L1
OG26/95A2
OG26/95A3
HG909/97PT7ld)
LG414/02A9L1
LG414/02A7L1
HG859/02PT9.1
HG859/02PT.9.11
HG704/93PT19
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A34L3
LG345/02A14
LG345/02A16
LG345/02A31
LG345/02A22L4la)
LG345/02A22L1la)
LG82/91A10L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A160L1
LG571/03A160L2
LG571/03A160L3
LG571/03A160L5
LG571/03A160L4
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A98
1
Hide details for impozitarea sumelor ridicate din casierie in conditiile in care a inregistrat pierdere si nu a efectuat distr impozitarea sumelor ridicate din casierie in conditiile in care a inregistrat pierdere si nu a efectuat distribuirea profitului net
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A19L3
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A7pct12
LG571/03A55L1
LG19/00A18
HG44/04PT12
HG44/04PT22
HG44/04PT44
OG92R/03A214L1la)
OG92R/03A206L1
1
Hide details for impunerea valorii bunurilor din activul net al societatii cuvenite unui asociat la retragerea din societate impunerea valorii bunurilor din activul net al societatii cuvenite unui asociat la retragerea din societate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG414/02A9L1
LG571/03A21L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L3la)
LG571/03A128L1
LG571/03A126L1
LG571/03A128L5
LG571/03A134L3
LG571/03A65L1lc)
LG571/03A67L3Lb)
LG571/03A7pct12
LG571/03A69L1la)
LG571/03A70L3
LG571/03A71L3lc)
LG571/03A71L1
HG44/04PT22
HG44/04PT48
HG44/04PT50L3la)
HG859/02PT9.14
1
Hide details for legalitatea incadrarii in categoria dividendelor a sumei platita actionarului majoritar, in conditiile in car legalitatea incadrarii in categoria dividendelor a sumei platita actionarului majoritar, in conditiile in care urmare desfiintarii contractului de imprumut prin actul aditional la acest contract, actionarul detine cu titlu definitiv sumele respective
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7L12ld)
OMFP1752/05PT168
1
Hide details for legalitatea stabilirii de catre organele de inspectie fiscala a impozitului pe veniturile din dividende in co legalitatea stabilirii de catre organele de inspectie fiscala a impozitului pe veniturile din dividende in conditiile in care contestatara nu a declarat acest impozit
Alte organeOG92R/03A85L1
OG92R/03A82
LG571/03A7pct12
LG571/03A67L1
2
Hide details for modul de calcul al impozitului pe dividende modul de calcul al impozitului pe dividende
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG414/02A9
HG859/02PT9.14
OG92/03A180
LG345/02A24
OG26/95A2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A103L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A65L1
LG571/03A67L1
OG92R/03A206L1lc)ld)
HG44/04PT5
HG44/04PT22
1
Hide details for obligatia calcularii si virarii impozitului pe dividende in situatia cesionarii sub pretul inregistrat in con obligatia calcularii si virarii impozitului pe dividende in situatia cesionarii sub pretul inregistrat in contabilitate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A95
OG92R/03A91L1
LG571/03A7pct12
LG571/03A145L3la)
OG92R/03A206L1
OG92R/03A209L2
1
Hide details for obligaţia societăţii de a plăţi aceste sume în condiţiile în care societatea nu aduce nici o motivaţie obligaţia societăţii de a plăţi aceste sume în condiţiile în care societatea nu aduce nici o motivaţie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04PT78.1
HG1050/04PT38
HG1050/04PT48
OG92R/03A73L1
OG92R/03A73L3la)
OG92R/03A214
OG92R/03A209L1
LG571/03A52L1
LG571/03A21L4la)
LG571/03A78
LG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG95/06A257L2lb)
1
Hide details for stabilirea impozitelor pe dividende pentru varsamintele din profitul net efectuate de societate in contul con stabilirea impozitelor pe dividende pentru varsamintele din profitul net efectuate de societate in contul consiliului judetean, actionar majoritar
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A105L1
OG26/95A1
1
Hide details for stabilirea impozitului pe dividende aferent sumei cu care a fost majorat capitalul social in conditiile in ca stabilirea impozitului pe dividende aferent sumei cu care a fost majorat capitalul social in conditiile in care urmare acestei majorari actionarii isi pastreaza cota de participare la constituirea capitalului social, anterior majorarii acestuia
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A4L1
LG345/02A18
LG571/03A129
LG571/03A137
OG92R/03A176
OPANAF519/05PT12.1
LG571/03A7
HG44/04PT83
HG44/04PT84
1
Hide details for stabilirea impozitului pe dividende aferent sumei cu care a fost majorat capitalul social in conditiile in ca stabilirea impozitului pe dividende aferent sumei cu care a fost majorat capitalul social in conditiile in care, urmare acestei majorari, actionarii nu si-au mai pastrat cota de participare la capitalul social
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7pct12
LG571/03A66
LG571/03A129L2
LG571/03A137L3la)
LG571/03A145
LG571/03A155
LG571/03A146
LG571/03A24
LG15/94A4
OG92R/03A216L3
1
Hide details for stabilirea impozitului pe dividende pentru neridicarea dividendelor aferente pana la sfarsitul anului, in con stabilirea impozitului pe dividende pentru neridicarea dividendelor aferente pana la sfarsitul anului, in conditiile in care nu a fost publicata hotararea AGA privind repartizarea profitului net.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A67L1
OMFP1752/05PT222
5
Hide details for termenul de plata a impozitului pe dividende impozit pe dividende - data de la care un actionar este indrept termenul de plata a impozitului pe dividende impozit pe dividende - data de la care un actionar este indreptatit sa primeasca dividende
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A174
OG92/03A183
OG51/97A1
LG345/02A22
OMF686/99PT2.2
HG598/02A46
LG414/02A2
OG92/03A38
HG859/02PT35.2
HG1168/03A11
OG73/99A37
OG7/01A36
LG31/90A189
OG7/01A25
OG61/02A12
OU11/96A88
OMF2051/97PT3.4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG31/90A122
OU205/00A1
HG550/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A183
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A36
OG92R/03A119L1
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A36
LG571/03A67L1
OG92R/03A120L1
1547
Hide details for Impozit pe profit Impozit pe profit
1
Hide details for  impozitarea surplusului din reevaluarea imobilizarilor corporale impozitarea surplusului din reevaluarea imobilizarilor corporale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L8
LG571/03A155L8
LG571/03A145L3
LG571/03A156L1
LG571/03A22L5
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4
LG571/03A11
HG44/04PT57^1
HG44/04PT51.1
HG44/04PT48
OG92R/03A67L1
OG92R/03A43
OG92R/03A206L1