MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for calcularea cotei reduse de impozit pe profit in cazul exportului direct si exportului in lohn calcularea cotei reduse de impozit pe profit in cazul exportului direct si exportului in lohn
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG414/02A9
HG859/02PT9.14
OG92/03A185
LG414/02A2
HG859/02PT2.4
OG92/03A175
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG3/92A17
OU17/00A12
LG345/02
OU13/01A9
OU217/99A1
OU163/01A3
LG414/02A2
OU13/01A3
3
Hide details for calcularea impozitului pe profit aferent veniturilor din reevaluarea imobilizarilor corporale detinute ca inv calcularea impozitului pe profit aferent veniturilor din reevaluarea imobilizarilor corporale detinute ca investitii imobiliare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A34L15
OG92R/03A216L3
OU17/00
HG598/02A3
LG345/02A29
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A24L15
OMF94/01PT5.39
LG571/03A21L3la)
LG571/03A128L8le)
HG44/04PT6L11
LG571/03A145^1L1
LG571/03A55L2lk)
OU158/05A6L2
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
OPANAF2137/11PT11.1
LG343/04A42L1
LG343/04A43
Instructiuni 1008/220/03fara articol
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A24L7
LG571/03A24L11
LG571/03A24L15
HG44/04PT71^5
LG571/03A55L1
LG571/03A55L2lk)
HG44/04PT67
HG44/04PT68
1
Hide details for calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG414/02A7
LG414/02A1
LG414/02A21
LG571/03A156
OG92R/03A176
2
Hide details for calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului IV calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului IV
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG414/02A20
LG414/02A9
HG859/02PT9.14
LG571/03A21
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG414/02A9L7
LG345/02A22L5
LG571/03A34L6
1
Hide details for calculat ca urmare a diminuarii capitalurilor proprii determinata de retragerea unui asociat calculat ca urmare a diminuarii capitalurilor proprii determinata de retragerea unui asociat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU158/01A28
HG163/02A20
OG11/96A13
OG61/02A12
OMF1223/98
1
Hide details for calculat ca urmare a fuziunii prin absorbtie, lichidarii, dizolvarii societatii calculat ca urmare a fuziunii prin absorbtie, lichidarii, dizolvarii societatii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A82
OU17/00A18
LG345/02A22
1
Hide details for calculul impozitului pe profit aferent evaluarii disponibilitatilor in valuta calculul impozitului pe profit aferent evaluarii disponibilitatilor in valuta
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lp)
HG44/04PT12
OG92R/03A216L3
OG92R/03A206L1lb)ld)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A110
OG92R/03A114
LG571/03A145L2la)
OU102/99A42
OU102/99A43
1
Hide details for calculul impozitului pe profit in cazul aplicarii in productie a unor brevete de inventie calculul impozitului pe profit in cazul aplicarii in productie a unor brevete de inventie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG64/91A68
4
Hide details for calculul impozitului pe profit in conditiile in care nu s-a analizat rezultatul financiar contabil al anului calculul impozitului pe profit in conditiile in care nu s-a analizat rezultatul financiar contabil al anului precedent
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG3/92A25
OU17/00A25
OG26/95A2
LG145/97A5
OU150/02A51
LG32/91A9
OG73/99A25
OG7/01A25
OG92/03A176
LG571/03A2
HG44/04PT
OG92/03A86
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG414/02A9L7lj)
LG82/91A6L1
OG92R/03A48
HG1050/04PT47.1
OG92R/03A119L1
LG571/03A19L1
OG92R/03A214L1la)
OG92R/03A214L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L4
LG571/03A21L4lp)
HG44/04PT12
OG92R/03A216L3
OG92R/03A206L1lb)ld)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A110
OG92R/03A114
LG571/03A145L2la)
OU102/99A42
OU102/99A43
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21L4le)
LG571/03A11
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A146L2
LG571/03A128L8le)
LG571/03A128L1
LG571/03A128L3
LG571/03A128L4la)
LG571/03A128L4lb)
HG44/04PT12
HG44/04PT13
HG44/04PT43L2
HG44/04PT45L4
HG44/04PT48
HG44/04PT6L13
HG44/04PT6L14
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A206L1lc)ld)
OPANAF450/13PT11.1lb)
OG92R/03A111L1
LG95/06A363^1
1
Hide details for calculul impozitului pe profit in conditiile in care prin inregistrarea contabila a productiei finite societa calculul impozitului pe profit in conditiile in care prin inregistrarea contabila a productiei finite societatea isi diminueaza veniturile realizate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145
OG92/03A176
OG92/03A179
1
Hide details for calculul impozitului pe profit in conditiile in care prin neinregistrarea veniturilor din inchirieri in cuant calculul impozitului pe profit in conditiile in care prin neinregistrarea veniturilor din inchirieri in cuantumul prevazut contractual, societatea si-a diminuat veniturile realizate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG414/02A7
LG414/02A19L1
LG414/02A9L1
LG571/03A21L1
LG345/02A22L4
LG345/02A1
LG414/02A35
HG859/02PT35.4
1
Hide details for calculul impozitului pe profit stabilit ca urmare a reintregirii bazei impozabile cu fondul de rezerva peste calculul impozitului pe profit stabilit ca urmare a reintregirii bazei impozabile cu fondul de rezerva peste limita legala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG64/01A1
OU217/99A4
LG414/02A7
HG402/00
OG92R/03A206
OG92R/03A109L1
OG92R/03A109L2
OG92R/03A105L1
1
Hide details for cheltuieli aferente unui litigiu care nu intră în sarcina societăţii cheltuieli aferente unui litigiu care nu intră în sarcina societăţii
Alte organeLG571/03A21L1
LG571/03A21L2le)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1lb)
HG44/04PT44
HG44/04PT48
LG571/03A19L1
1
Hide details for cheltuieli aferente: depasirii normelor proprii de consum, cantitatilor de amoniac lipsa prin consumul ce dep cheltuieli aferente: depasirii normelor proprii de consum, cantitatilor de amoniac lipsa prin consumul ce depaseste cantitatilor normale si TVA, serviciilor prestate cu care a fost diminuata pierderea fiscala si TVA, serviciilor de audit financiar pentru situatiile financiare de grup si dreptul de deducere a TVA, dobanzilor si diferentelor de curs valutar
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4le)
LG571/03A23L1
LG571/03A11L1
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A128L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A213L1
HG44/04PT45L4
HG44/04PT23le)
HG44/04PT48
HG44/04PT22
HG44/04PT82L10
OPANAF 2906/14PT 2.5
OPANAF 2906/14PT11.1lb)
1
Hide details for cheltuieli cu amortizarea aferentă valorii reevaluate a imbilizărilor încadrate eronat în temeiul de drept cheltuieli cu amortizarea aferentă valorii reevaluate a imbilizărilor încadrate eronat în temeiul de drept
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A34L1lb)
LG571/03A35
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A128L4la)
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A22L5
LG571/03A24L1
LG571/03A24L3ld)
LG571/03A24L11
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A128L8la-c)
LG571/03A21L3lc)
LG571/03A21L4
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
LG571/03A128L8lf)
LG571/03A128L8lb)
HG44/04PT44
HG44/04PT48
HG44/04PT57^1
HG44/04PT6L4
HG44/04PT46L1
HG44/04PT46
HG44/04PT6L11
HG44/04PT11
OG92R/03A94L2
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
LG571/03A214
1
Hide details for cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe care nu au funcţionat o perioadă mai mare de o lună cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe care nu au funcţionat o perioadă mai mare de o lună
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
LG571/03A160L1
LG571/03A160L2lc)
LG571/03A160L3
LG571/03A160L5
LG571/03A19L1
LG571/03A7PT26
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3lc)
LG571/03A21L3la)
LG571/03A21L3li)
LG571/03A24L11
LG571/03A134^2
LG571/03A137L2la)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A128L4
LG571/03A128L9lf)
LG571/03A149L4la)PT1
LG571/03A137L1
LG571/03A135L6
HG44/04PT82L1
HG44/04PT82L3
HG44/04PT82L5
HG44/04PT82L6
HG44/04PT82L9
HG44/04PT82L10
HG44/04PT48
HG44/04PT22
HG44/04PT33
HG44/04PT70L2
HG44/04PT7L3
HG44/04PT7L6
HG44/04PT6L11
HG44/04PT6L12
HG44/04PT6L14
HG44/04PT6L15
HG44/04PT54.1
HG44/04PT54.4
OU79/08A2L1
OU79/08A2L2
HG1050/04PT65.1
HG1050/04PT65.2
HG2139/04CAP3PT5
Decizia Comisiei Fiscale 6/04
LG76/02A19la)
LG76/02A27L1
HG174/02A14L1
LG53/03 privind Codul MunciiA229L4
OG92R/03A206L1lc)ld)
1
Hide details for cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe si cu activele cedate din vanzarea mijloacelor fixe cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe si cu activele cedate din vanzarea mijloacelor fixe
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG207/15A269L1lc
1
Hide details for cheltuieli cu cazarea din factura emisă pe numele persoanei fizice pentru care nu a prezentat documente care cheltuieli cu cazarea din factura emisă pe numele persoanei fizice pentru care nu a prezentat documente care să justifice calitatea de salariat/persoană asimilată acestora
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A34L1lb)
LG571/03A35
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A128L4la)
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A22L5
LG571/03A24L1
LG571/03A24L3ld)
LG571/03A24L11
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A128L8la-c)
LG571/03A21L3lc)
LG571/03A21L4
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
LG571/03A128L8lf)
LG571/03A128L8lb)
HG44/04PT44
HG44/04PT48
HG44/04PT57^1
HG44/04PT6L4
HG44/04PT46L1
HG44/04PT46
HG44/04PT6L11
HG44/04PT11
OG92R/03A94L2
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
LG571/03A214
1
Hide details for cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor financiare cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor financiare
Alte organeLG571/03A21L1
LG571/03A21L2le)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1lb)
HG44/04PT44
HG44/04PT48
LG571/03A19L1