MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for cheltuielile cu despăgubirile achitate în baza unui contract de cesiune în conditiile in care societatea a p cheltuielile cu despăgubirile achitate în baza unui contract de cesiune în conditiile in care societatea a preluat doar obligaţiile contractului de închiriere
Alte organeLG571/03A21L1
LG571/03A21L2le)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1lb)
HG44/04PT44
HG44/04PT48
LG571/03A19L1
1
Hide details for cheltuielile reprezentând masa acordată şi neimpozitată salariaţilor în condiţiile în care organele de i cheltuielile reprezentând masa acordată şi neimpozitată salariaţilor în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au analizat din punct de vedere fiscal deductibilitatea respectivelor cheltuieli
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L3ld)
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4ll)
LG571/03A145L8
HG44/04PT12
HG44/04PT51.1
LG82/91A6L1
OG92R/03A43
OG92R/03A214L1lb)
OG92R/03A206L1lc)ld)
1
Hide details for cheltuielile reprezentând “cheltuieli cu diferenţa de preţ marfă declasată”pot fi deductibile fiscal, î cheltuielile reprezentând “cheltuieli cu diferenţa de preţ marfă declasată”pot fi deductibile fiscal, în condiţiile în care nu se prezintă documentul justificativ în baza căruia au fost înregistrate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A24L1
LG571/03A24L3ld)
LG571/03A11
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A19L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A134^2L2la)
LG571/03A134^1
LG571/03A134
HG44/04PT12
1
Hide details for cheltuielilor cu dobânzile aferente unui împrumut cheltuielilor cu dobânzile aferente unui împrumut
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L3lh)
LG571/03A23
LG571/03A21L2ld)
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4ld)
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A128L8la-c)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A143L2
LG571/03A115L1lf)
LG571/03A115L1li)
LG571/03A116L2lc)
LG571/03A118L2
HG44/04PT22
HG44/04PT23
HG44/04PT48
LG26/96A76
OMFP2222/06A10L1
1
Hide details for chelutieli cu servicii de monitorizare factori poştali pentru care nu justifică cu documente prestarea efec chelutieli cu servicii de monitorizare factori poştali pentru care nu justifică cu documente prestarea efectivă
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A34L1lb)
LG571/03A35
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A128L4la)
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A22L5
LG571/03A24L1
LG571/03A24L3ld)
LG571/03A24L11
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A128L8la-c)
LG571/03A21L3lc)
LG571/03A21L4
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
LG571/03A128L8lf)
LG571/03A128L8lb)
HG44/04PT44
HG44/04PT48
HG44/04PT57^1
HG44/04PT6L4
HG44/04PT46L1
HG44/04PT46
HG44/04PT6L11
HG44/04PT11
OG92R/03A94L2
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
LG571/03A214
1
Hide details for chetuieli cu penalităţi care nu sunt prevăzute în contract chetuieli cu penalităţi care nu sunt prevăzute în contract
Alte organeLG571/03A21L1
LG571/03A21L2le)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1lb)
HG44/04PT44
HG44/04PT48
LG571/03A19L1
1
Hide details for conditiile acordarii scutirii la plata impozitului pe profit prevazuta de Ordonanta Guvernului nr.51/2001 conditiile acordarii scutirii la plata impozitului pe profit prevazuta de Ordonanta Guvernului nr.51/2001
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG51/01A13
OG92/03A58
LG414/02A9
OMFP726/02A8
LG571/03A143
OG92/03A175
1
Hide details for contestarea sumelor inscrise in decizia de impunere in conditiile in care societatea considera ca datoreaza o contestarea sumelor inscrise in decizia de impunere in conditiile in care societatea considera ca datoreaza o suma mai mare decat cea stabilita prin titlul de creanta, suma pe care o contesta.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOMF2189/06
DC82/77A12
OG92R/03A216L3
OG70/94A4L1
1
Hide details for contestatie la executare contestatie la executare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCPCA399L3
OG92R/03A205
OG92R/03A110
HG1050/04PT107.1
1
Hide details for cota redusa de 6% in anul 2002, respectiv 12,5% in anul 2003 pentru partea din profitul impozabil care coresp cota redusa de 6% in anul 2002, respectiv 12,5% in anul 2003 pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor in valuta in volumul total al veniturilor, in conditiile in care nu justifica incasarea printr-un cont bancar din Romania a valutei si nu prezinta documente doveditoare pentru realizarea operatiunilor de export
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A1
LG571/03A126L1
LG571/03A126L3
LG571/03A126L4
LG571/03A19L1
LG571/03A24L2
LG571/03A24L1
LG571/03A24L3la)
LG571/03A24
HG44/04PT42L3
OG92R/03A206L1lc)ld)
OU163/01A3
OMFP1784/02PT30
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A215L2
OG92R/03A215L1
LG414/02A2L4
LG571/03A141L2lk)
LG571/03A142L3
1
Hide details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor aferente serviciilor de întreţinere şi service, precum şi cu cu privire la deductibilitatea cheltuielilor aferente serviciilor de întreţinere şi service, precum şi cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă în condiţiile în care societatea nu justifica cu documente necesitatea şi prestarea efectivă a serviciilor în scopul obţinerii de venituri impozabile, respectiv în scopul realizării operaţiunilor sale taxabile
Alte organeLG571/03A21L4lp)
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A143L2la)
HG44/04PT13
HG44/04PT48
HG44/04PT44
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Hide details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor cu prestările de servicii juridice şi cu privire la dreptul de cu privire la deductibilitatea cheltuielilor cu prestările de servicii juridice şi cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă în condiţiile în care societatea nu justifica necesitatea achizitiei unor astfel de servicii, acestea fiind în atribuţiile şi obligaţiile de serviciu ale persoanelor angajate din compartimentul juridic propriu şi nu sunt prezentate documente care să justifice prestarea efectivă a serviciilor în scopul obţinerii de venituri impozabile, respectiv în scopul realizării operaţiunilor sale taxabile
Alte organeLG571/03A21L4lp)
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A143L2la)
HG44/04PT13
HG44/04PT48
HG44/04PT44
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Hide details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din c cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că achiziţiile au fost efectuate în scopul realizării activităţii economice
Alte organeLG571/03A21L4lp)
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A143L2la)
HG44/04PT13
HG44/04PT48
HG44/04PT44
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Hide details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor şi cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăug cu privire la deductibilitatea cheltuielilor şi cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă în condiţiile în care societatea nu face dovada cu documente că bunurile achiziționate au fost manipulate în vederea trecerii acestora din gestiunea vânzătorului în gestiunea cumpărătorului și nici că acestea se află în custodia vănzătorului, nefiind astfel justificată achiziția în scopul realizării de venituri impozabile, respectiv în scopul operațiunilor sale taxabile
Alte organeLG571/03A21L4lp)
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A143L2la)
HG44/04PT13
HG44/04PT48
HG44/04PT44
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Hide details for cu privire la impozitul pe profit stabilit suplimentar în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală cu privire la impozitul pe profit stabilit suplimentar în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au avut în vedere că societatea a efectuat corectarea erorii contabile ...., iar în anul y a depus declaraţie rectificativă pe anul z cu majorarea cuantumului cheltuielilor deductibile la calculul profitului impozabil
Alte organeLG571/03A21L4lp)
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A143L2la)
HG44/04PT13
HG44/04PT48
HG44/04PT44
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Hide details for cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar in conditiile in care documentele prezentate nu justi cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar in conditiile in care documentele prezentate nu justifica faptul ca serviciile PSI terestre stabilite prin Conventie, suplimentar fata de Contract, au fost necesare si au fost prestate efectiv in scopul realizării de venituri impozabile, respectiv in scopul operatiunilor taxabile.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A19L1
1
Hide details for cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar, in condițiile in care societatea recunoaste efectu cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar, in condițiile in care societatea recunoaste efectuarea cheltuielilor cu reparatiile care trebuiau recuperate de locatari, precum si deducerea TVA aferenta, insa invoca faptul ca masurile organelor de inspectie fiscala sunt premature pana la finalizarea cercetarilor penale și sau subsecventa pronuntare a unei instante judecatoresti.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A19L1
1
Hide details for cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar, in condițiile in care, potrivit comenzilor ferme p cu privire la obligatiile fiscale stabilite suplimentar, in condițiile in care, potrivit comenzilor ferme primite, societatea avea obligatia emiterii de facturi pentru serviciile de inchiriere la momentul la care prestarea a avut loc, inregistrarii de venituri impozabile si colectarii TVA aferenta.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A19L1
1
Hide details for daca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilo daca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor, se poate pronunta cu privire la deductibilitatea acestor cheltuieli în condiţiile în care la data efectuarii acelor achizitii de materiale, contribuabilul nu era declarat inactiv, conform incadrarii organelor de inspectie fiscala.
Alte organeOG92R/03A214L1la)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
LG571/03A11L1^2
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A146
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A156
LG571/03A145L2la)
LG571/03A19L1
1
Hide details for daca bunurile achizitionate intra in categoria mijloacelor fixe sau in obiecte de inventar daca bunurile achizitionate intra in categoria mijloacelor fixe sau in obiecte de inventar
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A231
OG92R/03A216L3
LG414/02A7L1
LG414/02A9L1
HG830/02A1
LG571/03A21L3lg)
LG571/03A22L1lc)
HG44/04PT53.5
LG15/94A4ld)
LG15/94A3
HG909/97PT9
1
Hide details for daca cheltuielile cu achizitie bunuri sunt deductibile in conditiile in care organele nu au analizat natura c daca cheltuielile cu achizitie bunuri sunt deductibile in conditiile in care organele nu au analizat natura cheltuielilor in functie de activitatea desfasurata de societate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L2
LG571/03A21L2lc)
LG571/03A21L1
LG571/03A126L1
LG571/03A128L1
LG571/03A128L8
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A137L1
LG571/03A137L1la)
HG44/04PT18
HG44/04PT84
HG44/04PT2.1
HG44/04PT48
HG44/04PT25
HG44/04PT26
HG44/04PT41
1
Hide details for dacã cheltuielile sunt deductibile din punct de vedere fiscal, în condiţiile în care societatea nu a fãcut d dacã cheltuielile sunt deductibile din punct de vedere fiscal, în condiţiile în care societatea nu a fãcut dovada cu documente a recuperãrii pierderilor de la persoanele vinovate sau de la firme de asigurare prin încheierea de poliţe de asigurare, din care sã rezulte cã aceste cheltuieli au fost efectuate în scopul realizãrii de venituri impozabile
Alte organeLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
OG92R/03A206L1lc)ld)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L19la)-ld)
HG44/04PT12
HG44/04PT41
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
2
Show details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care costul de producti daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care costul de productie este mai mare fata de pretul de vanzare mai mic al produselor catre diversi beneficiari