MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for daca societatea contestatoare datoreaza diferente de impozit pe profit stabilita de organelle de inspectie fi daca societatea contestatoare datoreaza diferente de impozit pe profit stabilita de organelle de inspectie fiscala in conditiile in care facturile nu indeplinesc calitatea de document justificativ
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
OG92R/03A206
LG571R/03
1
Hide details for daca societatea datoreaza aceasta suma in conditiile in care prin contestatia formulata aceasta nu aduce nici daca societatea datoreaza aceasta suma in conditiile in care prin contestatia formulata aceasta nu aduce nicio motivatie in sustinerea acestui capat de cerere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206
OG92R/03A216
1
Hide details for dacă are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise, reprezentând div dacă are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise, reprezentând diverse servicii, respectiv de proiectare, consultanţă, asistenţă geo-tehnică, verificare notă de calcul a structurilor de rezistenţă,, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente faptul că aceste servicii au fost efectiv prestate de către prestator
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A19
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina persoanei fizice taxa pe valoarea a dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina persoanei fizice taxa pe valoarea adăugată aferentă tranzacţiilor constând în vânzări de terenuri şi construcţii, în condiţiile în care persoana fizică a prezentat în susţinerea contestaţiei documente care nu au fost avute în vedere de către organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127
LG571/03A145
LG571/03A147
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat drept de deducere a TVA în aferentă facturi dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat drept de deducere a TVA în aferentă facturilor de achiziţie a mărfurilor de la furnizorii pe motiv că a efectuat tranzacţii cu furnizori declaraţi inactivi, neputându-se verifica realitatea şi legalitatea operaţiunilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A19
HG44/04PT12
OG92R/03A216L3
OG92R/03A216L3^1
LG571R/03A145
LG571/03A155
OG92R/03A206L1lc)ld)
OPANAF2137/11PT11.1
2
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducer dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducere a TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A146
LG82R/91A6
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
LG571R/03A145
2
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent tax dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
OPANAF2137/11PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2L1la)
HG44/04PT49
2
Hide details for dacă în mod legal organele fiscale au respins la rambursare taxa pe valoarea adăugată înscrisă in lista o dacă în mod legal organele fiscale au respins la rambursare taxa pe valoarea adăugată înscrisă in lista operaţiunilor pentru care s-a solicitat rambursarea, în condiţiile în care există contradicţii între constatările din Decizia de rambursare şi documentele anexate la dosarul cauzei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A127
LG571/03A145
LG571/03A147
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2
HG44/04PT50
OG92R/03A216L3
OG92R/03A216L3^1
OG92R/03A7L2
OG92R/03A7L3
1
Hide details for dacă în mod legal O.I.F. nu au acordat societăţii dreptul de deducere a TVA pe motiv că acestea au fost e dacă în mod legal O.I.F. nu au acordat societăţii dreptul de deducere a TVA pe motiv că acestea au fost emise în baza rapoartelor de lucru întocmite şi semnate numai de beneficiar, în condiţiile în care din R.I.F. nu rezultă dacă aceste servicii sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile, dacă au fost prestate în baza unui contract şi dacă societatea justifică cu documente prestarea efectivă a serviciilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A19
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
1
Hide details for dacă organele de inspectie fiscala au stabilit corect taxa pe valoarea adaugata suplimentar de plata in sarc dacă organele de inspectie fiscala au stabilit corect taxa pe valoarea adaugata suplimentar de plata in sarcina pentru prestarile de servicii facturate in conditiile in care din documentele existente la dosarul contestatiei nu rezulta ca serviciile in cauza au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
LG571R/03A145
1
Hide details for dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal au stabilit TVA suplimentară de plată şi accesorii afer dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal au stabilit TVA suplimentară de plată şi accesorii aferente în sarcina contestatoarei, în condiţiile în care societatea a efectuat tranzacţii comerciale cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui ANAF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A26L1
LG571/03A11L1
LG571/03A11L1^2
OG92R/03A216L3
OG92R/03A47
OG92R/03A206L1lb)ld)
OG92R/03A206L1lc)
5
Hide details for dacă organele de soluţionare se pot pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei stabilirii acestor oblig dacă organele de soluţionare se pot pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei stabilirii acestor obligaţii fiscale în sarcina societăţii în condiţiile în care din instrumentarea speţei nu rezultă situaţia de fapt care a condus la stabilirea diferenţelor contestate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A19
OG92R/03A216
OG92R/03A65
OG92R/03A209
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216
OG92R/03A206
LG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A43
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
OG92R/03A216
OG92R/03A47
4
Hide details for dacă organul de solutionare a contestatiei se poate pronunţa cu privire la taxa pe valoare adăugată respi dacă organul de solutionare a contestatiei se poate pronunţa cu privire la taxa pe valoare adăugată respinsă la rambursare în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au efectuat o analiză a achiziţiilor de bunuri în vederea stabilirii dacă au fost efectuate în scopul operaţiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A43
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
OG92R/03A216
OG92R/03A47
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
4
Hide details for dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contrac dacă persoana fizică datorează taxă pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate în baza contractelor încheiate în condiţiile în care aceasta nu a solicitat şi nu s-a înregistrat în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A128
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A128
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A153L1lb)
LG571/03A152L6
LG571/03A152L1
LG571/03A132L1
LG571/03A151
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A153
OG92R/03A119
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A120L1
1
Hide details for dacă societatea datorează majorări în condiţiile în care contractul de vânzare-cumpărare, în baza cărui dacă societatea datorează majorări în condiţiile în care contractul de vânzare-cumpărare, în baza căruia societatea furnizoare a emis factură iar societatea contestatoare şi-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în aceasta, a fost declarat nul printr-o decizia pronunţată de instanţele judecătoreşti
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG85/06
LG571/03A138
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
3
Hide details for dacă societatea nerezidentă poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţi dacă societatea nerezidentă poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor efectuate în anul ..... de la societăţi stabilite şi înregistrate în scopuri de TVA în România, în condiţiile în care depune în susţinerea contestaţiei documente noi neavute în vedere de către organele fiscale la analiza documentară a cererii de rambursare, respectiv la emiterea deciziei de rambursare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2L1la)
OG92R/03A7L3
OG92R/03A216L3
OG92R/03A216L3^1