Identificare decizie

Judet :

HARGHITA

Organul constatator :

Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF

Materia :

 • Impozit pe profit - dacă organul de solutionare a contestatiei se poate pronunţa asupra deductibilităţii la calculul impozitului pe profit a cheltuielilor cu lucrări de proiectare tehnică de specialitate şi studii de fezabilitate şi asistenţă tehnică, în condiţiile în care acestea nu au avut la bază documente justificative, respectiv situaţii din care să reiasă necesitatea efectuării respectivelor servicii şi modul efectiv în care acestea au contribuit la realizarea veniturilor societăţii.,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii in conditiile in care sunt efectuate pe baza de documente,
 • TVA - dacă în mod legal O.I.F. nu au acordat societăţii dreptul de deducere a TVA pe motiv că acestea au fost emise în baza rapoartelor de lucru întocmite şi semnate numai de beneficiar, în condiţiile în care din R.I.F. nu rezultă dacă aceste servicii sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile, dacă au fost prestate în baza unui contract şi dacă societatea justifică cu documente prestarea efectivă a serviciilor,
 • TVA - dacă are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise, reprezentând diverse servicii, respectiv de proiectare, consultanţă, asistenţă geo-tehnică, verificare notă de calcul a structurilor de rezistenţă,, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente faptul că aceste servicii au fost efectiv prestate de către prestator

 • Acte Normative :

  LG571R/03A19, LG571/03A19L1, LG571/03A21L1, LG571/03A21L4lm), LG571/03A145L2la), LG571/03A146L1la)


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  DEC163 - 12.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :

  Sentinta_DEC163.pdf


  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet