Identificare decizie

Judet :

Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor

Organul constatator :

Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF

Materia :

 • Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) - aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statele de rezidenţă ale beneficiarilor de venit, în condiţiile în care societatea depune în susţinerea contestaţiei traducerea legalizată a certificatelor de rezidenţă fiscală valabile pentru perioada în care au fost efectuate plăţile la extern,
 • Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) - aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statele de rezidenţă ale beneficiarilor de venit, în condiţiile în care societatea societatea nu a dovedit cu documente că sunt îndeplinite cerinţele pentru recunoaşterea rezidenţei persoanelor juridice în perioada derulării plăţilor la extern,
 • Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) - aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, în condiţiile în care societatea nu a reţinut la sursă impozitul pe venit datorat de nerezidenţi,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu chiria utilajelor la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care societatea a practicat un tarif de închiriere mult mai mare decât tariful practicat pentru utilaje identice de societăţile independente cu acelaşi obiect de activitate ca şi contestatoarea,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu personalul străin detaşat pentru efectuarea de prestări de servicii în România, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente prestarea efectivă a serviciilor şi necesitatea efectuării acestor cheltuieli,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu cazarea şi transportul muncitorilor români şi a personalului străin detaşat, în condiţiile în care aceştia fie nu au calitatea de salariaţi ai societăţii, fie aceste cheltuieli nu au fost prevăzute în contractele de muncă,
 • Impozit pe profit - obligaţia societăţii de a calcula impozit pe profit, în condiţiile în care prin contestaţia formulată societatea nu aduce argumente de fapt şi drept, care să combată şi să înlăture constările organelor de inspecţie fiscală,
 • TVA - drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă unor bunuri şi servicii achiziţionate, în condiţiile în care acestea nu sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor taxabile ale societăţii, respectiv au fost destinate pentru cazarea, masa, transportul şi chiria muncitorilor români şi a personalului străin detaşat, cheltuieli care fie nu au fost prevăzute în contractele de muncă, fie au fost suportate suplimentar faţă de valoarea manoperei prestate prevăzută în contracte

 • Acte Normative :

  LG571/03A118L2, LG571/03A19L1, LG571/03A21L1, LG571/03A21L4lf), LG571/03A21L4lm), OG92R/03A206L1lc)ld), HG44/04PT12, HG44/04PT48, HG44/04PT27, LG571/03A145L2la), LG571/03A146L1la)


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  DECIZIA 343 2010.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet