Identificare decizie

Judet :

Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor

Organul constatator :

Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF

Materia :

 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu declasarea bunurilor de natura stocurilor din punct de vedere fiscal la stabilirea impozitului pe profit, în condiţiile în care societatea nu a făcut dovada că a încheiat contracte de asigurare pentru acestea,
 • Impozit pe profit - obligaţia societăţii la plata impozitului pe profit aferent sumei stornată din contul 711 “variaţia stocurilor” în anul 2005, reprezentând “lucrare de proiectare nefinalizată, aparţinând anului 2004, în condiţiile în care societatea susţine că acestea reprezintă lucrări de proiectare nefinalizate, impozitate în anul 2004, prin înregistrarea acestora în creditul contului 711 “variaţia stocurilor”, fără a depune documente din care să rezulte cele susţinute,
 • Impozit pe profit - obligaţia societăţii la plata impozitului pe profit aferent diferenţei dintre amortizarea nedeductibilă fiscal stabilită de organele de inspecţie fiscală prin procesele verbale şi amortizarea fiscală nedeductibilă calculată de societate,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţia de vaccinuri antigripale în condiţiile în care acestea nu sunt de natura cheltuielilor sociale cu deductibilitate limitată şi nici nu se încadrează în categoria cheltuielilor prevăzute de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006,
 • Impozit pe profit - încadrarea casării stocurilor de materiale şi declasării bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ în categoria operaţiunilor impozabile, în condiţiile în care societatea nu depune documente din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a celor trei condiţii impuse de lege: că bunurile nu sunt imputabile, că degradarea calitativă a bunurilor se datorează unor cauze obiective dovedite cu documente şi că bunurile s-au distrus şi nu mai intră în circuitul economic,
 • TVA - deductibilitatea TVA aferentă achiziţiei de vaccinuri antigripale, în condiţiile în care acestea nu sunt de natura cheltuielilor sociale cu deductibilitate limitată şi nici nu se încadrează în categoria cheltuielilor prevăzute de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, respectiv nu sunt destinate în folosul operaţiunilor taxabile,
 • TVA - obligaţia societăţii de a plăti majorările de întârziere, în condiţiile în care din documentele existente la dosarul cauzei rezultă că organele de inspecţie fiscală au calculat în mod eronat aceste majorări de întârziere,
 • TVA - deducerea TVA aferentă facturilor primite pentru chiriile aferente spaţiilor pentru birouri închiriate, în condiţiile în care contestatoarea nu a prezentat în timpul inspecţiei fiscale notificările depuse de proprietari, dar ataşează la contestaţie două notificări depuse la organul fiscal teritorial,
 • TVA - obligaţia plăţii unei sume stabilite de organele de inspecţie fiscală prin Decizia de impunere, în condiţiile în care prin contestaţia formulată, societatea nu aduce nici o motivaţie în susţinerea acestui capăt de cerere,
 • TVA - aplicarea măsurilor de simplificare pentru lucrările efectuate de societate, în condiţiile în care acestea sunt lucrări de reparaţii executate la transformatoarele electrice în staţiile trafo, şi nu lucrări de construcţii – montaj

 • Acte Normative :

  LG571/03A21L4lc), LG571/03A19L1, LG571/03A24L1, LG571/03A24L19, LG571/03A21L1, LG571/03A21L3lc), LG571/03A128L1, LG571/03A128L9, LG571/03A145L3la), LG571/03A141L2lk), LG571/03A141L3, LG571/03A160L1, LG571/03A160L2lc), HG44/04PT19, HG44/04PT6L9, HG44/04PT41, HG44/04PT45L4, OG92R/03A120, OG92R/03A206L1lc)ld)


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  363-2009.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet