Identificare decizie

Judet :

Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor

Organul constatator :

Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF

Materia :

 • Procedura - contestatie nemotivata,
 • TVA - asupra temeiniciei respingerii la rambursare a taxei pe valoarea adaugata in cuantumul mentionat in conditiile in care din inscrisurile existente la dosarul cauzei si din demersurile efectuate de organul de solutionare a contestatiei nu rezulta cu claritate faptul ca la stabilirea acestei diferente au fost avute in vedere de organele de inspectie fiscala toate documentele primare valabil intocmite, prezentate de societate in cursul procedurii,
 • TVA - dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise de diverşi furnizori reprezentând achiziţii de servicii, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei nu rezultă că acestea au fost destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile,
 • TVA - dacă societatea beneficiază de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă facturilor de prestări servicii emise de x şi z în condiţiile în care documentele depuse de societate în susţinerea cauzei nu sunt de natură să combată constatările organelor de inspecţie fiscală,
 • TVA - dacă în mod legal organele de inspecție fiscală nu au acordat x drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor facturate de y pe considerentul că societatea nu a prezentat documente justificative care să ateste prestarea efectivă a serviciilor contractate, în condiţiile în care din instrumentarea speţei rezultă o altă situaţie de fapt,
 • TVA - dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit suplimentar taxa pe valoarea adăugată în cuantumul menţionat înscrisă în factura emisă de y, având ca obiect întocmirea unui proiect în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, pe considerentul că societatea nu a aplicat prevederile art.149 alin.(1) lit.d) şi alin.(4) din Codul fiscal, în condiţiile în care din instrumentarea speţei nu rezultă dacă organele de inspecţie fiscală au analizat intenţia societăţii şi dacă acest proiect reprezintă sau nu un serviciu principal legat direct de un bun imobil

 • Acte Normative :

  LG571/03A145L2la), LG571/03A146L1la), LG571/03A149L1ld), LG571/03A149L4la), OG92R/03A97L3, OG92R/03A206L1lc)ld)


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  Decizia 310 2015.pdfDecizia 310 2015.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet