Identificare decizie

Judet :

Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor

Organul constatator :

Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF

Materia :

 • Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) - dacã în mod legal organele de inspecţie fiscală au impozitat la sursă „serviciile artistice” prestate de x, respectiv „sponsorizările” realizate de y, în sarcina societatii, în condiţiile în care din instrumentarea cauzei nu se poate stabili încadrarea sumelor plătite la extern într-o categorie pentru care se prevede obligativitatea reţinerii la sursă a impozitului pe venit,
 • Impozit pe venit - dacã în mod legal organele de inspecţie fiscală au încadrat sumele acordate de societate colaboratorilor săi cu titlul de “Director” în categoria veniturilor din premii, în condiţiile în care din instrumentarea speţei de către organele de inspecţie fiscală nu se poate stabili că acestea întrunesc elementele definitorii ale veniturilor din premii astfel cum sunt acestea prevăzute în legea fiscală,
 • TVA - dacã în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii obligaţia colectării TVA aferentă „discount-ului de performanţă” (PD) pe motiv că acesta nu reprezintă un discount ci o prestare de servicii, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei se relevă o altă situaţie de fapt,
 • Impozit pe profit - dacã în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii obligaţiile fiscale suplimentare în cuantumul menţionat, în condiţiile în care din instrumentarea speţei nu rezultă dacă sumele plătite de societate persoanelor fizice cu care avea încheiate convenţii civile reprezintă contravaloarea unor prestări de servicii care îşi au izvorul în respectivele convenţii civile sau reprezintă discount-uri acordate în funcţie de volumul vânzărilor,
 • Impozit pe profit - dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societatii drept de deducere pentru cheltuielile şi taxa pe valoarea adăugată aferente serviciilor de consultanţă, consiliere, configurare administrare şi mentenanţă site, instruire primară utilizatori, facturate de y, respectiv serviciilor de asistenţă pe probleme fiscale, facturate de z, pe considerentul că societatea nu a prezentat documente care să justifice necesitatea şi prestarea efectivă a acestora, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei se relevă altă situaţie de fapt,
 • Impozit pe profit - dacã sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile reprezentând servicii de audit facturate de Y, respectiv dacã societatea are drept de deducere a TVA aferentã acestor cheltuieli, constând în auditul pachetului de raportare financiară al societăţii pentru includerea în situaţiile financiare consolidate ale grupului, în condiţiile în care necesitatea achiziţionării acestor servicii în folosul operaţiunilor sale taxabile nu se justifică având în vedere că întocmirea situaţiilor financiare consolidate este obligaţia societăţii-mamă

 • Acte Normative :

  LG571/03A19L1, LG571/03A21L1, LG571/03A21L4lm), LG571/03A137L3la), LG571/03A75L1, LG571/03A76, LG571/03A77, LG571/03A118, LG571/03A11L1, HG44/04PT48, HG44/04PT19.1, LG287/09A1166, LG287/09A1169, OG92R/03A119L1, OG92R/03A120L1, OG92R/03A120^1L1


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  Decizia 314 2015.pdfDecizia 314 2015.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet