Identificare decizie

Judet :

Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor

Organul constatator :

Alte organe

Materia :

 • Impozit pe profit - dacă cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în condiţiile în care societatea nu justifică transportul şi cazarea personalului societăţii cu documente conform prevederilor legale,
 • Impozit pe profit - dacă societatea avea obligaţia să înregistreze ca venituri sumele neachitate furnizorilor prescrişi pe o perioada mai mare de trei ani, în condiţiile în care societatea nu aduce argumente care să contrazică constatările organelor de inspecţie fiscală,
 • Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) - dacă societatea datorează impozit aferent cheltuielilor de colaborare şi din comisioane de vânzări, în condiţiile în care societatea nu a prezentat certificate de rezidenţă fiscală,
 • Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) - dacă societatea datorează impozitul aferent comisioanelor de vânzări şi contravaloarea serviciilor de verificări metrologice, în condiţiile în care societatea a justificat necesitatea serviciilor prestate, conform prevederilor legale şi a prezentat la contestaţie certificate de rezidenţă fiscală,
 • Accesorii - dacă se poate pronunţa asupra cuantumului accesoriilor în condiţiile în care contestaţia a fost admisă parţial pentru debitul ce a constituit bază de calcul,
 • TVA - dacă societatea beneficiază de dreptul de deducere al TVA aferentă acestor cheltuieli, în condiţiile în care societatea nu justifică transportul şi cazarea personalului societăţii cu documente conform prevederilor legale,
 • TVA - dacă se poate pronunţa cu privire la deductibilitatea TVA aferentă livrărilor intracomunitare şi a livrărilor de bunuri la export, în condiţiile în care la contestaţie societatea a depus documente suplimentare neprezentate organelor de inspecţie fiscală,
 • TVA - dacă operaţiunile efectuate reprezentând livrări intracomunitare de bunuri sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată în condiţiile în care pe facturi nu a fost înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în celălalt stat membru ci un cod care nu figura activ în perioada emiterii facturilor,
 • TVA - dacă în mod legal organele de inspecţie ficală au dispus colectarea taxei pe valoarea adăugată pentru facturile primite, aferentă ratelor de leasing pentru imobile situate în condiţiile în care aceste operaţiuni sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată,
 • TVA - dacă datorează taxa pe valoarea adăugată în cuantumul stabilit de organele de inspecţie fiscală aferentă facturilor emise de societate, pentru cheltuieli de scontare a biletelor de ordin, în condiţiile în care societatea a dedus TVA deşi costurile nu pot fi suportate de către cumpărător,
 • TVA - dacă are competenţa materială de a soluţiona acest capăt de cerere în condiţiile în care Dispoziţia de măsuri se referă la stornarea TVA deductibilă prin contul de furnizori şi nu se referă la măsura de diminuare a pierderii fiscale

 • Acte Normative :

  LG571/03A21L2lc), LG571/03A21L4lf), LG571/03A19L1, LG571/03A116L1, LG571/03A116L2lc), LG571/03A129L4lb), LG571/03A137L1la), LG571/03A143L2la), LG571/03A141L2le), LG571/03A141L3, LG571/03A146L1la), OG92R/03A205, OG92R/03A119L1, OG92R/03A120L1


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  DECIZIA 165 2012 DEP.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet