Identificare decizie

Judet :

Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor

Organul constatator :

Alte organe

Materia :

 • Impozit pe profit - deductibilitatea fiscala a cheltuielilor efectuate pentru lucrari de reparatii si investitii asupra mijloacelor fixe,
 • Impozit pe profit - accesorii calculate ca urmare a înregistrării în evidenţa contabilă cu întârziere a veniturilor facturate către diverşi beneficiari aferente lucrărilor executate şi serviciilor prestate,
 • Impozit pe profit - majorările de întârziere datorate de societate în condiţiile în care aceasta a prestat lucrări şi servicii în perioade anterioare celor în care au fost emise facturile,
 • Impozit pe profit - stabilirea de majorări de întârziere în condiţiile în care din dosarul cauzei nu rezultă situaţia de fapt,
 • Impozit pe profit - majorări de întârziere datorate în condiţiile în care societatea a înregistrat în evidenţa contabilă contravaloarea unor servicii înainte de emiterea de facturi fiscale,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea fiscală a cheltuielilor cu amortizarea unui mijloc fix în condiţiile în care nu s-a făcut dovada existenţei faptice în patrimoniu a acestui mijloc fix,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea fiscală a cheltuielilor cu energia electrică, gazele naturale şi apa menajeră aferente unui imobil,
 • Impozit pe profit - determinarea impozitului pe profit în condiţiile în care din dosarul cauzei nu rezultă situaţia de fapt,
 • Impozit pe profit - impozitul pe profit datorat de societate în condiţiile în care, ca urmare a stornării operaţiunii, societatea nu a stornat şi cheltuiala aferentă,
 • TVA - TVA colectată aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile la calculul profitului impozabil,
 • TVA - dreptul de deducere a TVA inscrisa in facturi ce nu corespund prevederilor legale,
 • TVA - dreptul de deducere a TVA aferenta unor prestari servicii care nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile,
 • TVA - ajustarea taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care societatea nu a optat pentru taxarea operaţiunilor de închiriere ,
 • TVA - majorări de întârziere datorate ca urmare a neaplicării de către societate a măsurilor de simplificare la data efectuării operaţiunii,
 • Procedura - contestatie nemotivata

 • Acte Normative :

  LG571/03A19L1, LG571/03A21, LG571/03A128L9lf), LG571/03A21L1, LG571/03A21L3li), LG571/03A145L8, LG571/03A155, LG571/03A145L2la), LG571/03A161L2, LG571/03A160^1L1, LG571/03A160^1L2, LG571/03A160^1L3, LG571/03A24L1, LG571/03A24L2, OG92R/03A214L1la), OG92R/03A119, OG92R/03A120, OG92R/03A115, OG92R/03A116, OG92R/03A206L3, HG44/04PT83, HG44/04PT12, HG44/04PT65, HG2139/04PT3.2, OMFP306/02PT32, OMFP306/02PT33, OMFP1752/05PT93, OMFP1752/05PT94


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  DECIZIA 9 2011.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet