Identificare decizie

Judet :

Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor

Organul constatator :

Alte organe

Materia :

 • TVA - dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat dreptul de deducere a TVA aferentă unor lucrări de pregătire a terenului şi a solului în vederea împăduririi, facturate în lunile noiembrie 2010, decembrie 2010 şi aprilie 2011, pe considerentul că din documentele prezentate de regie nu s-a putut stabili perioada executării lucrărilor, predarea amplasamentelor nu s-a efectuat în baza unui proces verbal de predare-primire, nu a fost prezentat procesul verbal de încetare a stării de forţă majoră şi situaţii de lucrări, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei rezultă o altă situaţie de fapt,
 • TVA - dacă regia avea obligaţia să colecteze TVA aferentă serviciilor constând în administrarea pădurilor aflate în proprietatea altor persoane fizice şi juridice, în condiţiile în care administrarea pădurilor private se face de către ocoalele din subordinea direcţiilor numai pe bază de contract, proprietarii pădurilor având calitatea de clienţi,
 • TVA - dacă pentru livrările intracomunitare efectuate către partenerul .X. din Bulgaria, regia poate beneficia de regimul de scutire de TVA cu drept de deducere, aferente acestora, în condiţiile în care în susţinerea contestaţiei, aceasta prezintă copii ale documentelor de transport (CMR-uri), care nu au fost analizate de organele de inspecţie fiscală şi care conduc către o altă situaţie de fapt decât cea constatată prin titlu de creanţă contestat,
 • TVA - dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au procedat la estimarea bazei de impunere, colectând suplimentar în cuantumul mai sus menţionat TVA pe considerentul că din plaja de numere alocate lipsesc facturi, care nu se regăsesc înregistrate sau anulate în evidenţa contabilă şi tehnico-operativă, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei rezultă o situaţie contrară celei constatate de organele de inspecţie fiscală.,
 • TVA - dacă regia poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA înscrisă în factura emisă de societate, reprezentând „cv situaţie de lucrări închiriere utilaje, conform contractului”, în condiţiile în care regia nu justifică cu documente prestarea serviciilor înscrise în factură,
 • Procedura - contestatie nemotivata,
 • Procedura - suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale,
 • Procedura - dacă se poate învesti cu soluţionarea pe fond a cauzei, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au formulat Plângerea penală înaintată Parchetului de pe lângă Tribunalul .X. şi au sesizat Inspectoratul de Poliţie Serviciul de Investigare a Fraudelor, cu privire la aspectele constatate prin procese verbale, constatări ce se regăsesc şi în Raportul de inspecţie fiscală care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere

 • Acte Normative :

  OG92R/03A206L1lc)ld), OG92R/03A214L1la), OG92R/03A206L2, OG92R/03A67L1, LG571/03A129L1, LG571/03A137L1la), LG571/03A155L1, LG571/03A128L9, LG571/03A143L2la), LG571/03A145L2la), LG571/03A146L1, LG571/03A146L1la), HG1050/04PT65.1


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  DECIZIA 168 2014.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet