Identificare decizie

Judet :

DGRFP Galati

Organul constatator :

Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF

Materia :

 • Impozit pe profit - cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit Legii contabilitatii,
 • Impozit pe profit - Cheltuieli și TVA aferente achizitii de combustibil,
 • Impozit pe profit - daca societatea datoreaza obligatiile fiscale stabilite prin decizia de impunere, in conditiile in care prin contestatia formulata societatea nu aduce argumente de fapt si de drept, care sa combata si sa inlature constatările organelor de inspectie fiscala,
 • Impozit pe profit - dacă cheltuielile cu prestările de servicii facturate sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit si dacă poate beneficia de deductibilitatea taxei pe valoare adăugată aferentă, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente prestarea efectivă a acestor servicii în scopul realizării de venituri impozabile, respectiv de operaţiuni taxabile,
 • Impozit pe profit - dacă cheltuielile şi TVA aferentă sunt deductibile în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente necesitatea achiziţionării acestor servicii în scopul operaţiunilor taxabile,
 • Impozit pe profit - dacă datorează obligaţii fiscale, în condiţiile în care cu ocazia contestaţiei societatea a prezentat documente justificative pentru achiziţia acestor servicii,
 • Impozit pe profit - dacă în mod corect a fost diminuată pierderea fiscală de către organele de inspecţie fiscală, în condiţiile în care din documentele aflate la dosarul cauzei nu rezultă o altă situaţie decât cea constatată prin raportul de inspecţie fiscală care a stat la baza actului administrativ fiscal contestat,
 • Impozit pe profit - dacă sunt deductibile cheltuielile cu serviciile prestate, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei nu rezultă prestarea efectivă a serviciilor şi necesitatea efectuării acestor cheltuieli,
 • Impozit pe profit - dacă aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul profitului impozabil în condiţiile în care societatea contestatoare nu justifică cu documente prestarea serviciilor de transport,
 • Impozit pe profit - deductibilitatea fiscala a cheltuielilor inregistrate in contabilitate fara a avea la baza documente justificative,
 • Procedura - constatari incomplete care necesita reverificare,
 • Procedura - contestatie nemotivata,
 • Procedura - desfiintarea deciziei de impunere,
 • Procedura - prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solutionare,
 • Procedura - contestarea de sume inscrise in decizia de impunere dar care nu se regasesc in raportul de inspectie fiscala,
 • TVA - ajustare TVA, in conditiile in care nu au fost prezentate documente din care sa rezulte faptul ca deteriorarile au avut cauze fizice si/sau naturale, neimputabile, de natura bunurilor expirate/alterate sau degradate fizic,
 • TVA - daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele anexate la dosarul cauzei rezulta ca acestea nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile,
 • TVA - daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi documentele depuse de societate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice constatările organelor de inspecţie fiscală

 • Acte Normative :

  LG571/03A145L1la), LG571/03A146L1la), LG571/03A148, LG227/15A11L1, LG227/15A297, LG227/15A298, LG227/15A299L1, LG227/15A304L1, LG207/15A6, LG207/15A73L1, LG207/15A73L2, LG207/15A279L3, LG207/15A279L4, OPANAF3741/15PT11.4, OPANAF3741/15PT11.5


  Atasamente decizie

  Decizia de solutionare a contestatiei :

  618.pdf618.pdf


  Decizie Tribunal :
  Decizie Curte de Apel :
  Decizie I.C.C.J. :

  [Documentul urmator]


  | Materie | Acte normative | Judet