MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for societate radiata de la Oficiul Registrului Comertului anterior emiterii deciziei de solutionare a contestati societate radiata de la Oficiul Registrului Comertului anterior emiterii deciziei de solutionare a contestatiei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG31/90A1
LG26/90A1
LG207/15
73
Hide details for TVA TVA
2
Hide details for accesorii calculate ca urmare a neachitarii debitelor accesorii calculate ca urmare a neachitarii debitelor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A129L1
LG571/03A134^1L2
LG571/03A134^2
LG571/03A134^2L1L2lb)
LG571/03A134L1
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^1L7
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145L12
LG571/03A155L19lf
OMFP3055/09PT154L1
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A121
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L1
LG571/03A26L1
LG571/03A173
LG571/03A174L1
LG571/03A176
LG571/03A11L1^2
LG571/03A11L1^4
Ghid OECDPT7
LG227/15A297L4
1
Hide details for aferenta operatiunilor de leasing aferenta operatiunilor de leasing
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A18L1
LG571/03A19L1
LG571/03A133L4la)
LG571/03A143L2
LG571/03A145L12
1
Hide details for ajustare TVA, in conditiile in care nu au fost prezentate documente din care sa rezulte faptul ca deteriorari ajustare TVA, in conditiile in care nu au fost prezentate documente din care sa rezulte faptul ca deteriorarile au avut cauze fizice si/sau naturale, neimputabile, de natura bunurilor expirate/alterate sau degradate fizic
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A148
LG227/15A11L1
LG227/15A297
LG227/15A298
LG227/15A299L1
LG227/15A304L1
LG207/15A6
LG207/15A73L1
LG207/15A73L2
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
2
Hide details for aplicarea masurilor de simplificare, respectiv taxare inversa aplicarea masurilor de simplificare, respectiv taxare inversa
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1
LG571/03A155L5
LG571/03A160L2la)
HG44/04PT82
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG227/15A270L4lb)
LG227/15A271L4lb)
LG227/15A286
LG227/15A299L1
LG227/15A307L1
1
Hide details for asupra deductibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă unor facturi de avans, neachitate de contest asupra deductibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă unor facturi de avans, neachitate de contestatară şi ulterior stornate, în condiţiile în care societatea nu face dovada că operaţiunile au avut un scop economic
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A129L1
LG571/03A134^1L2
LG571/03A134^2
LG571/03A134^2L1L2lb)
LG571/03A134L1
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^1L7
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145L12
LG571/03A155L19lf
OMFP3055/09PT154L1
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A121
1
Hide details for cheltuieli pentru care s-a efectuat reîncadrarea tranzacţiilor cheltuieli pentru care s-a efectuat reîncadrarea tranzacţiilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A73L1
LG207/15A276L1
LG207/15A269L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
OPANAF3741/15PT11.1la
LG134/10A250
LG134/10A249
LG571/03A11L1
LG571/03A145L1la)
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A156L1lc)
1
Hide details for colectarea tva aferenta bunurilor constatate lipsa in gestiune colectarea tva aferenta bunurilor constatate lipsa in gestiune
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7L1
LG571/03A36
LG571/03A128L8
LG571/03A130
LG207/15A276L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A279L1
OPANAF3741/15PT2.5
1
Hide details for colectarea TVA aferentă veniturilor nefacturate colectarea TVA aferentă veniturilor nefacturate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L1
LG571/03A7L1
LG571/03A7L12ld)
LG571/03A67L1
LG571/03A137L1la)
LG571/03A67L3Lb)
1
Hide details for colectata in cazul refacturarii unor servicii prestate de diversi furnizori colectata in cazul refacturarii unor servicii prestate de diversi furnizori
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A129L1
LG571/03A134^1L2
LG571/03A134^2
LG571/03A134^2L1L2lb)
LG571/03A134L1
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^1L7
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145L12
LG571/03A155L19lf
OMFP3055/09PT154L1
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A121
1
Hide details for competenta de solutionare a dispozitiei privind masurile ce nu se refera la stabilirea de obligatii fiscale p competenta de solutionare a dispozitiei privind masurile ce nu se refera la stabilirea de obligatii fiscale precum si accesorii ale acestora, ci la masuri in sarcina contribuabilului, neavand caracterul unui titlu de creanta fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A65
OG92R/03A206L1
OG92R/03A214L1la)
OG92R/03A214L3
OG92R/03A216L4
1
Hide details for contestaţia poate fi respinsă ca neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept preze contestaţia poate fi respinsă ca neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezente în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A146L1
LG571/03A155L1
LG571/03A155L19la)-ld)
OG92/03A6
OG92/03A7l2
1
Hide details for daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele anexate la dosarul cauzei rezulta ca acestea nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A148
LG227/15A11L1
LG227/15A297
LG227/15A298
LG227/15A299L1
LG227/15A304L1
LG207/15A6
LG207/15A73L1
LG207/15A73L2
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
2
Hide details for daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi doc daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi documentele depuse de societate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice constatările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A148
LG227/15A11L1
LG227/15A297
LG227/15A298
LG227/15A299L1
LG227/15A304L1
LG207/15A6
LG207/15A73L1
LG207/15A73L2
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L1
LG571/03A7L1
LG571/03A7L12ld)
LG571/03A67L1
LG571/03A137L1la)
LG571/03A67L3Lb)
1
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au respins la rambursare TVA aferenta unor achizitii de bunur daca in mod legal organele de inspectie fiscala au respins la rambursare TVA aferenta unor achizitii de bunuri si servicii, in conditiile in care societatea nu justifica faptul ca achiziile respective au fost efectuate in scopul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A73L1
LG207/15A276L1
LG207/15A269L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
OPANAF3741/15PT11.1la
LG134/10A250
LG134/10A249
LG571/03A11L1
LG571/03A145L1la)
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A156L1lc)
1
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat drept de deducere pentru TVA aferenta serviciil daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat drept de deducere pentru TVA aferenta serviciilor efectuate si facturate de diversi furnizori, in conditiile in care societatea contestatoare sustine ca respectivele servicii sunt aferente operatiunilor taxabile, prezentand documente in sustinerea cauzei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A129L1
LG571/03A134^1L2
LG571/03A134^2
LG571/03A134^2L1L2lb)
LG571/03A134L1
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^1L7
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145L12
LG571/03A155L19lf
OMFP3055/09PT154L1
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A121
1
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat societatii drept de deducere pentru taxa pe val daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat societatii drept de deducere pentru taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise reprezentand rate lunare aferente contractului de leasing
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4
LG227/15A299L1
LG227/15A323L2
OPANAF3741/15PT11.1
2
Hide details for daca societatea are drept de deducere TVA aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documen daca societatea are drept de deducere TVA aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documente rezulta ca acestea nu sunt destinate realizarii de operatiuni taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297L4
LG227/15A299L1
LG227/15A323L2
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG227/15A270L4lb)
LG227/15A271L4lb)
LG227/15A286
LG227/15A299L1
LG227/15A307L1
1
Hide details for daca societatea contestatoare beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA evidentiata in facturile daca societatea contestatoare beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA evidentiata in facturile emise de diversi prestatori, reprezentand prestari de servicii, in conditiile in care din documentele anexate cauzei rezulta ca aceste servicii nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L1
LG571/03A26L1
LG571/03A173
LG571/03A174L1
LG571/03A176
LG571/03A11L1^2
LG571/03A11L1^4
Ghid OECDPT7
LG227/15A297L4
1
Hide details for daca societatea datora aceste sume in conditiile in care societatea a inregistrat facturi fiscale in copie, c daca societatea datora aceste sume in conditiile in care societatea a inregistrat facturi fiscale in copie, cu ocazia contestatiei societatea prezinta copii certificate ale facturilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A146L1
LG571/03A155L1
LG571/03A155L19la)-ld)
OG92/03A6
OG92/03A7l2