MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for dacă decizia de calcul accesorii contestată mai produce efectd juridice faţă de societate pentru această dacă decizia de calcul accesorii contestată mai produce efectd juridice faţă de societate pentru această sumă, în condiţiile în care a fost anulată parţial prin Deciziile de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale prin care organele fiscale au înţeles să modifice decizia de calcul accesorii emisă anterior, în sensul corectării erorilor materiale și diminuării sumei totale stabilite
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
2
Hide details for dacă DGSC are competenţa de soluţionare a capetelor de cerere în condiţiile în care dispoziţia de măsur dacă DGSC are competenţa de soluţionare a capetelor de cerere în condiţiile în care dispoziţia de măsuri în speţă nu se referă la stabilirea măsurii de diminuare a pierderii fiscale
Alte organeLG571/03A145L2la
OG92R/03A205L1
Alte organeLG207/15A269L2
LG207/15A272
LG571/03A19L1
HG44/04PT12
1
Hide details for dacă DGSC se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în care constatările di dacă DGSC se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în care constatările din Raportul de inspecţie fiscală nr.X, care au stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr.X privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală, contestată, fac obiectul Adresei nr.X/2014 transmise DIICOT – Biroul Teritorial X
Alte organeOG92R/03A214L1la)
LG571/03A146L1la)
OG92R/03A216L1
OG92R/03A216L2
1
Hide details for dacă DGSC se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în care organele de insp dacă DGSC se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în care organele de inspectie fiscala au înaintat Parchetului Plângerea penală, în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei elementelor constitutive ale unor infracţiuni prevăzute şi pedepsite de lege
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOPANAF 2906/14PT10.1
OG92R/03A214L1lb)
OG92R/03A214L3
OG92R/03A216L4
HG44/04PT46
HG44/04PT51L1
HG44/04PT51L2
HG44/04PT20L1
HG44/04PT13L1
HG44/04PT13L2
LG346/02A5L1la)
LG346/02A96L1la)
LG346/02A101L1la)
LG346/02A101L3
LG19/00A5L1
LG19/00A22L1
LG19/00A23L1la)
LG19/00A31L6
LG95/06A258L1
LG95/06A258L2
LG571/03A115L1li)
LG571/03A115L1lk)
LG571/03A116L2lc)
LG571/03A116L5
LG571/03A118
LG571/03A128L1
LG571/03A138la)
LG571/03A145L3la)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145L8la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A159L2
LG571/03A160L2
1
Hide details for dacă DGSC se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în care organele de insp dacă DGSC se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au înaintat DIICOT- Structura X, Sesizarea penală nr.X ale căror constatări se regăsesc şi în Raportul de inspecţie fiscală nr.X care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr.X contestată, în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei elementelor constitutive ale unor infracţiuni prevăzute şi pedepsite de lege
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1^2
LG571/03A145L2la)
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A214L1la)
1
Hide details for dacă Direcţia generală de soluţionare a contestaţiei se poate investi cu soluţionarea pe fond a contest dacă Direcţia generală de soluţionare a contestaţiei se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei în condiţiile în care , a fost emisă fără respectarea condiţiilor procedurale de intocmire ale acestui titlu de creanţă, respectiv organele de inspecţie fiscală au completat pct.2.1.1 din decizia de impunere cu suma stabilită suplimentar şi nu rubrica 2.2.1 care se întocmeşte pentru soluţionarea deconturilor de TVA cu sume negative cu opţiune de rambursare.
Alte organeOG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A206L2
OG92R/03A209L1lc)
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
HG44/04PT12
HG44/04PT22
LG82/91A6L1
LG82/91A6
LG82/91A7
LG346/02A5
LG346/02A96
LG346/02A101L1
1
Hide details for dacă în mod corect organele de inspecţie fiscală au stabilit obligaţii fiscale suplimentare prin estimare dacă în mod corect organele de inspecţie fiscală au stabilit obligaţii fiscale suplimentare prin estimare în condiţiile în care contestatara nu a fost găsită la sediul social pentru a pune la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală documentele şi informaţiile care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate aferente perioadei supuse verificării
Alte organeOG92R/03A67
HG1050/04PT65.1
HG1050/04PT65.2
2
Hide details for dacă în raport de data începerii controlului vamal, diferenţele suplimentare de obligaţii vamale calculate dacă în raport de data începerii controlului vamal, diferenţele suplimentare de obligaţii vamale calculate în sarcina societăţii sunt prescrise
Alte organeLG141/97A61
LG141/97A72
LG98/96
Alte organeOG92R/03A104L2
OG92R/03A104L3
OG92R/03A106
OG92R/03A101
OG92R/03A102
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A268
LG207/15A268L2
LG207/15A272L1
LG571/03A11L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3la)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A128L4la)
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A129L4la)
LG571/03A129L4lb)
LG571/03A11L2
LG571/03A19L1
LG571/03A19L5
LG571/03A143L2la)
HG44/04PT33
HG44/04PT39
HG44/04PT6
HG44/04PT7L1
HG44/04PT23
HG44/04PT24
HG44/04PT29
HG44/04PT32
1
Hide details for dacă organul de solutionare se poate pronunţa asupra acestei sume în condiţiile în care societatea nu aduc dacă organul de solutionare se poate pronunţa asupra acestei sume în condiţiile în care societatea nu aduce niciun fel de motivaţii în susţinerea contestaţiei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG44/03A44L1
LG44/03A44L2
OG92R/03A206L1lc)ld)
1
Hide details for dacă se poate investi cu soluţionarea pe fond a cauzei în condiţiile în care organele de inspecţie fiscal dacă se poate investi cu soluţionarea pe fond a cauzei în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au sesizat organele de urmărire penală din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie–Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, cu privire la aspectele constatate prin Procesul verbal ale cărui constatări se regăsesc în Raportul de inspecţie fiscală, care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere contestată
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A26L1
LG571/03A11L1^2
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lr)
OG92R/03A214L1la)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Hide details for dacă se poate învesti cu soluţionarea pe fond a cauzei, în condiţiile în care organele de inspecţie fisca dacă se poate învesti cu soluţionarea pe fond a cauzei, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au formulat Plângerea penală înaintată Parchetului de pe lângă Tribunalul .X. şi au sesizat Inspectoratul de Poliţie Serviciul de Investigare a Fraudelor, cu privire la aspectele constatate prin procese verbale, constatări ce se regăsesc şi în Raportul de inspecţie fiscală care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere
Alte organeOG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A214L1la)
OG92R/03A206L2
OG92R/03A67L1
LG571/03A129L1
LG571/03A137L1la)
LG571/03A155L1
LG571/03A128L9
LG571/03A143L2la)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1
LG571/03A146L1la)
HG1050/04PT65.1
1
Hide details for dacă se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestatiei, în condiţiile în care argumentele aduse de c dacă se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestatiei, în condiţiile în care argumentele aduse de contestatară privesc stabilirea ca nedeductibile a cheltuielilor cu impozitul pe salarii, cheltuieli care au influenţat pierderea fiscală declarată, iar societatea nu contestă Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^2L1
LG571/03A134^2L2la)
LG571/03A134^2L2lb)
OG92R/03A206L1lc)ld)
OPANAF450/13PT11.1lb)
2
Hide details for dacă se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei impotriva celor doua acte administrative fisc dacă se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei impotriva celor doua acte administrative fiscale, în condiţiile în care societatea nu a respectat termenul legal de exercitare a căii administrative de atac
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG19/00A24L1
LG76/02A26
LG346/02A96
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A207L1
1
Hide details for dacă se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în care organele de inspecţi dacă se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au respectat prevederile legale referitoare la reverificarea perioadei în ceea ce priveşte impozitul pe profit şi TVA, respectiv nu au îndeplinit obligaţia prevăzută de lege privind comunicarea către contribuabil a deciziei de reverificare
Alte organeOG92R/03A105L3
1
Hide details for dacă se poate investi cu soluţionarea pe fond, în vederea constatării existenţei sau inexistenţei elemen dacă se poate investi cu soluţionarea pe fond, în vederea constatării existenţei sau inexistenţei elementelor constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A214L1la)
LG448/06A78L2
1
Hide details for dacă .X. datorează tva şi impozit pe profit, în condiţiile în care contestatara nu aduce niciun fel de ar dacă .X. datorează tva şi impozit pe profit, în condiţiile în care contestatara nu aduce niciun fel de argumente menite să combată constatările organului de control
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134^1
LG571/03A143L2la)
OG92R/03A206L1lc)ld)
3
Hide details for debite pentru care instanta penala investita cu solutionarea laturii civile s-a pronuntat in sensul datorarii debite pentru care instanta penala investita cu solutionarea laturii civile s-a pronuntat in sensul datorarii lor
Organe de inspectie fiscala din cadrul Garzii FinanciareOG92/03A184
Organe de inspectie fiscala din cadrul Garzii FinanciareCPPA415L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216L3
OG92R/03A214L4
OG92R/03A116
OG92R/03A121L1
LG571/03A19L1
HG44/04PT12
2
Hide details for debite pentru care instanta penala s-a pronuntat pe latura civila, prin decizie penala definitiva, in sensul debite pentru care instanta penala s-a pronuntat pe latura civila, prin decizie penala definitiva, in sensul recuperarii in cursul urmarii penale a prejudiciului
Alte organeOG92R/03A214L4
Alte organeLG571/03A134L1
LG571/03A134L3
LG571/03A135L6
OG92R/03A214L4
OG92R/03A206
4
Hide details for decizia de impunere emisa pentru tva respinsa la rambursare si nu pentru obligatia de plata decizia de impunere emisa pentru tva respinsa la rambursare si nu pentru obligatia de plata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A83
LG345/02A18
HG44/04PT17
OG92/03A176
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A83
OG92R/03A84
OG92R/03A179
LG571/03A145L3
LG571/03A145L4
LG571/03A128L1
HG44/04PT7L1
HG1050/04PT107.1
OG2/01A32
OPANAF519/05