MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
111
Hide details for Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri)
1
Hide details for aferent contractelor de leasing extern fara sa se analizeze daca este prescrisa aferent contractelor de leasing extern fara sa se analizeze daca este prescrisa
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206L2
OG92R/03A85
OG92R/03A116L5
LG414/02A9L7
LG571/03A21
OPANAF519/05PT12.1
OG70/97A21
OG70/97A22
OG70/97A23
HG1050/04PT107.1
1
Hide details for aferent vanzarilor cu amanuntul in conditiile in care nu au fost inregistrate toate rapoartele fiscale de inc aferent vanzarilor cu amanuntul in conditiile in care nu au fost inregistrate toate rapoartele fiscale de inchidere zilnica ale aparatelor de marcat electronice fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
HG44/04PT59
LG7/96
1
Hide details for aferente conventiei de evitare a dublei impuneri, in cazul in care platitorul de venit la extern suporta el i aferente conventiei de evitare a dublei impuneri, in cazul in care platitorul de venit la extern suporta el insusi impozitul pe venit datorat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A116L1
1
Hide details for aferente impozitului pe veniturile nerezidentilor nedeclarat si nevirat corect pe luna curenta ca urmare a re aferente impozitului pe veniturile nerezidentilor nedeclarat si nevirat corect pe luna curenta ca urmare a regularizarilor efectuate de societatea contestatoare prin incalcarea prevederilor legale in vigoare referitoare la corectarea erorilor privind declararea si virarea impozitelor, prin diminuarea diferentei de impozit declarat si virat suplimentar in lunile anterioare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG31/90A178L4
LG571/03A55L1
LG571/03A36
LG571/03A116L1
LG571/03A116L5
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1
LG571/03A19L1
HG44/04PT12
HG44/04PT13
3
Hide details for aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri in cazul in care platitorul de venit la extern suporta el i aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri in cazul in care platitorul de venit la extern suporta el insusi impozitul pe venit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG83/98A2
LG61/96A13
OG3/92A13
OU17/00A13
LG345/02A18
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L3la)
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A115L1lf)
LG571/03A116L1
LG571/03A116L2lc)
LG571/03A118
LG571/03A115L1li)
HG44/04PT12
OPANAF519/05PT.12.7
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A115L1la)
LG571/03A133L2lg)pct5
LG571/03A19L1
LG571/03A19L5
LG571/03A7pct21lc)
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
1
Hide details for aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri in conditiile in care nu s-a analizat natura veniturilor pl aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri in conditiile in care nu s-a analizat natura veniturilor platite la extern
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L3la)
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A115L1lf)
LG571/03A116L1
LG571/03A116L2lc)
LG571/03A118
LG571/03A115L1li)
HG44/04PT12
OPANAF519/05PT.12.7
1
Hide details for aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri in conditiile in care pentru venituri de natura comisioanel aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri in conditiile in care pentru venituri de natura comisioanelor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L3la)
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A115L1lf)
LG571/03A116L1
LG571/03A116L2lc)
LG571/03A118
LG571/03A115L1li)
HG44/04PT12
OPANAF519/05PT.12.7
1
Hide details for aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu Germania in ceea ce priveste venitu aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu Germania in ceea ce priveste veniturile de natura salariala realizate de persoane fizice romane pe teritoriul german
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG32/91A5
1
Hide details for aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, în condiţiile în care societatea nu a reţi aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, în condiţiile în care societatea nu a reţinut la sursă impozitul pe venit datorat de nerezidenţi
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A118L2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
OG92R/03A206L1lc)ld)
HG44/04PT12
HG44/04PT48
HG44/04PT27
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
1
Hide details for aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, în condițiile în care societatea nu a re aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, în condițiile în care societatea nu a reșinut la sursă impozitul pe venit datorat de nerezidenţi
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A19L5
LG571/03A11L2
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A118
LG571/03A115PT2L9)
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A157L2
LG571/03A140
LG571/03A128
LG571/03A126
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
HG44/04PT12
HG44/04PT23
HG44/04PT24
HG44/04PT29
HG44/04PT32
HG44/04PT33
HG44/04PT48
HG44/04PT82L3
HG44/04PT82L4
Decretul 82/77A12P^3
1
Hide details for aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statele de reziden aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statele de rezidenţă ale beneficiarilor de venit, în condiţiile în care societatea depune în susţinerea contestaţiei traducerea legalizată a certificatelor de rezidenţă fiscală valabile pentru perioada în care au fost efectuate plăţile la extern
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A118L2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
OG92R/03A206L1lc)ld)
HG44/04PT12
HG44/04PT48
HG44/04PT27
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
1
Hide details for aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statele de reziden aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statele de rezidenţă ale beneficiarilor de venit, în condiţiile în care societatea societatea nu a dovedit cu documente că sunt îndeplinite cerinţele pentru recunoaşterea rezidenţei persoanelor juridice în perioada derulării plăţilor la extern
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A118L2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
OG92R/03A206L1lc)ld)
HG44/04PT12
HG44/04PT48
HG44/04PT27
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
3
Hide details for capitalizarea dobanzilor cuvenite unui nerezident capitalizarea dobanzilor cuvenite unui nerezident
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG83/98A2
OU92/03A175
OG92/03A175
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG3/92A6
OU17/00
HG512/98PT10.5
HG401/00
HG512/98PT11.15
HG401/00PT7.7
LG345/02A29
OG3/92A17
HG512/98PT9.12
OG83/98A2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A183
1
Hide details for daca este investită să se pronunţe asupra legalităţii încadrarii plătilor la extern în categoria redeve daca este investită să se pronunţe asupra legalităţii încadrarii plătilor la extern în categoria redevenţelor potrivit Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată în condiţiile în care prin raportul de inspecţie fiscală organele de inspecţie fiscală nu au analizat, pe bază de documente, natura plăţilor la extern, precum si in conditiile in care societatea contestatoare prezinta documente care nu au fost analizate in timpul inspectiei fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7
LG571/03A113
LG571/03A116L1
LG571/03A115L1la)
LG571/03A21L1
LG571/03A21L2lc)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L3la)
LG571/03A24L15
LG571/03A19L1
LG571/03A21L3lg)
LG571/03A21L2lh)
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A133
LG571/03A133lc)pct5
LG571/03A145L8la)
LG571/03A141L2lk)
LG571/03A141L3
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134^1
LG571/03A128L1
LG571/03A137L1
LG571/03A140L1
LG571/03A128L9lf)
OG92R/03A67L1
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A109
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
OG92R/03A67
HG 1324/09A11L3
1
Hide details for dacã în mod legal organele de inspecţie fiscală au impozitat la sursă „serviciile artistice” prestate de dacã în mod legal organele de inspecţie fiscală au impozitat la sursă „serviciile artistice” prestate de x, respectiv „sponsorizările” realizate de y, în sarcina societatii, în condiţiile în care din instrumentarea cauzei nu se poate stabili încadrarea sumelor plătite la extern într-o categorie pentru care se prevede obligativitatea reţinerii la sursă a impozitului pe venit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A137L3la)
LG571/03A75L1
LG571/03A76
LG571/03A77
LG571/03A118
LG571/03A11L1
HG44/04PT48
HG44/04PT19.1
LG287/09A1166
LG287/09A1169
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120^1L1
1
Hide details for daca in situatia instrainarii actiunilor detinute de o societate concomitent cu cesiunea creantelor pe care c daca in situatia instrainarii actiunilor detinute de o societate concomitent cu cesiunea creantelor pe care creditorul actionar le detinea la debitorul cedat se poate considera ca au fost achitate obligatiile debitorului catre creditor si daca impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti este legal stabilit in sarcina contestatoarei in conditiile in care nu s-a constatat ca aceasta a platit datoriile catre creditorii nerezidenti.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A116L1
OG92R/03A209L2
1
Hide details for daca pentru plăţile la extern efectuate pe perioada verificata către persoane juridice nerezidente, contes daca pentru plăţile la extern efectuate pe perioada verificata către persoane juridice nerezidente, contestatoarei îi sunt aplicabile prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri in condiţiile in care nu au fost prezentate certificatele de rezidenţă fiscală ale beneficiarilor de venituri din aceste state din care să rezulte rezidenţa fiscală a beneficiarilor de venit in perioada in care s-au realizat veniturile.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG207/15A269L1lc
2
Hide details for daca se datoreaza impozit pe venitul nerezidentilor in conditiile in care serviciul a fost prestat in alta ta daca se datoreaza impozit pe venitul nerezidentilor in conditiile in care serviciul a fost prestat in alta tara
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6L1
LG571/03A21L1
LG148/00A4
LG571/03A115L1la)
LG571/03A116L2
OU150/02A51L2
OU150/02A52
LG571/03A56
LG519/02
LG414/02A9L1
LG414/02A24
OG92R/03A108
OU102/99
OG92R/03A206L1
OPANAF519/05PT12.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L4
LG571/03A19L1
LG571/03A134L2
LG571/03A145L1
OG92R/03A206L1
OG92R/03A206L2
OG92R/03A94L2
LG571/03A118L2
OMFP1445/05PT2
1
Hide details for daca societatea datoreaza impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti persoane juridice si impo daca societatea datoreaza impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti persoane juridice si impozit pe veniturile din dobanzi obtinute in Romania de persoane nerezidente, in condiţiile in care suma a fost calculata pentru partea ce excede pretului de piata in cazul platilor de dobanda care nu mai intra sub incidenta scutirilor sau reducerilor de impozit prevazute in conventiile de evitare a dublei impuneri si este impozabilă potrivit legislatiei romanesti.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A7L1PT26
LG207/15A269L1lc
OG92/03A119
3
Show details for dacă este investită se poate pronunţa asupra legalităţii stabilirii acestui impozit pe veniturile persoa dacă este investită se poate pronunţa asupra legalităţii stabilirii acestui impozit pe veniturile persoanelor nerezidente aferent dobânzilor plătite nerezidenţilor